@evalaser på SoundCloud

den . Träffar: 9821

 Utdrag från introduktionen till öppna feldenkraislektioner på SoundCloud  september 2013 [+]PDF

Det organiska lärandet sker i grunden långsamt och är egentligen oberört av någon yttre bedömning, det vill säga om resultaten är bra eller dåliga. Inte heller har det något uppenbart syfte eller mål. Lärandet vägleds bara av känslan av tillfredsställelse över att varje försök känns mindre klumpigt när man undviker ett tidigare, mindre fel som har känts obehagligt eller svårt. Det sker av en medfödd inneboende drivkraft och nyfikenhet. Medfödd men ofta avstannad.

I det kan min verksamhet ses som en paradox. Människor kommer till mig med svårigheter som de vill lösa. De kommer inte bara för att vara i ett lärande. Eftersom jag integrerar feldenkrais i en rehabiliteringsverksamhet söker människor upp mig med en mer eller mindre tydlig frågeställning om vad de vill förbättra och vad de vill bli skickligare i att utföra. De har både syfte och mål. Ofta söker de efter något de förlorat men även aldrig lärt sig. De säger smärta, ont och kan inte och jag för in resonemanget på funktion.

Jag frågar. Hur sitter du? Hur reser du dig? Hur står du Hur går du? Hur lyfter du armen. Hur utför du dina handlingar? Och sedan. Återknyt till hur det är att lära sig lära. Lär för dig själv och bara för dig själv. Stanna så länge så du återigen får tillgång till det i grunden medfödda organiska lärandet. Utforska en del av dig själv med en annan del av dig själv. Det tål att tänka på vad det innebär och betyder. Jag upprepar. Utforska en del av dig själv med en annan del av dig själv. Det tar tid. Det är ett processinriktat lärande. Det är ett utforskande som bygger på en heuristisk pedagogik, en dialogpedagogik.

Jag undervisar på två sätt.

Genom händerna. Det vill säga min hand mot elevens skelett där vi tillsammans genom rörelse utforskar elevens organisation för att klargöra sensorisk information och alternativ till handling...

Det andra sättet är via muntliga instruktioner. Alltså med språket och det är därför mer indirekt sensoriskt sett. Feldenkraismetoden har sina karakteristiska lektioner i gruppform som kallas ATM. Det är en förkortning av Awareness Through Movement. På svenska medvetenhet genom rörelse. Inte tvärtom, inte rörelse genom medvetenhet. Rörelse är sekundärt till den efterfrågade medvetenheten. Det engelska awareness är tydligare än det svenska medvetenhet. Därför använder jag hellre förkortningen ATM. Jag har snart 25 års erfarenhet som yrkesverksam feldenkraispedagog och kan ofta under lektionerna i grupp förmedla samma effektiva information till eleven, som jag kan överföra till henne genom mina händer. Det är tillfredställande eftersom det på så sätt går att nå så många flera på samma undervisningstimme. Men det kräver självklart av eleverna att de följer några enkla regler. Råd som är enkla att förstå svårare att genomföra.

Hösten 2013 deltar ett 50 tal elever i de öppna grupperna. Det är en stor dynamisk grupprocess där vi alla direkt och indirekt lär av och med varandra. Lektionerna formas av vad som skett under de föregående och det finns en röd tråd i min terminsplanering även om innehållet för hela terminen inte är förutbestämt. Någonting kring den biologiska hållningen som jag vill klargöra. Jag spelar in lektionerna. Ibland blir en lektion tydligare än andra. De elever som deltar efterfrågar inspelningar då de oftast, väldigt ofta, har svårigheter att både göra/utforska lektionen och memorera det viktiga i den. De vill ju sedan öva och gå tillbaka till visa moment. Generellt är det de mer komplicerade lektionerna som kan gå förbi vanan så det känns väldigt annorlunda efter lektionen. Detta ”nya” kan sedan sitta kvar i olika hög grad. Integreras. Skapa medvetenhet och alerthet. Det är lärandet

Det är där SoundCloud kommer in.

Jag startar oktober 2013 ett projekt där jag publicerar en del av mina inspelade lektioner öppet. Jag vänder mig i första hand till elever som går eller gått på Feldenkrais Skolan och som är bekanta med min undervisning och som vill repetera det presenterade materialet eller stimulera sin process på egen hand hemifrån. Eftersom det är i dialog som levande lektioner skapas så är dessa lektioners utformning och direkta och upprepade instruktioner relaterade till vad som sker under själva lektionen. Med det menar jag hur de deltagande svarar på instruktionen både på individnivå och på gruppnivå. Hur de utforskar och vilka egna variationer de prövar, variationer som jag sedan uppmärksammar för alla att pröva. Lektionerna på SoundCloud är givetvis även ämnad för andra människor med tidigare erfarenhet av ATM eller även nybörjare.

Tags: SoundCloud

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais