Orientering - Manipulering - Timing

den . Träffar: 6926

är tre komponenter som ingår i allt agerande, all handling.

Dessa tre är även i fokus under alla feldenkraislektioner där vi utforskar handlingens väsen.

Begreppet orientering innefattar alltid en riktning.

För att en handling ska bli korrekt måste det finnas en riktning. Som exempel använder vi linjer på en tennisbana, golfaren siktar vid utslaget mot flaggan, vi använder pilar för att visa hur vi ska gå, köra och röra oss. Det är för många lättare att skriva om pappret är linjerat osv.

Under lektioner är rummet något att förhålla sig till. Därför läggs mattorna rakt i relation till väggen. Både på det omedvetna och medvetna planet bedömer vi om riktningen är den avsedda eller inte i relation till golv, vägg & tak.

Timing innefattar rytm och tidsbedömning.

Det krävs timing för att träffa en boll och timing för att föra koppen till munnen. Under lektionen strävar vi efter att röra oss mjukt & lätt. Dålig kontroll innebär ofta att rörelsen är hackig. En del av övningen innebär att eftersträva att eliminera hackigheten som är ett resultat av dålig koordination av de muskler som drar och de som håller emot (drar åt andra hållet) För att uppnå kontroll är det en fördel av att röra sig långsamt och ta tid och paus när det behövs. Det är HUR som gäller, processen att åstadkomma det som är instruktionen. Inte för att lyckas och hinna färdigt

Manipulation står för organiseringen av självet.

Mig själv, jag. Hur jag ska bete mig för att göra det avsiktliga.  Är instruktionen att rulla över från ryggläge till sidläge blir manipuleringen hur jag organiserar alla mina kroppsdelar för att uppnå detta. Är jag välorganiserad går det både lättare och enklare och med mindre energiåtgång. 

Här  en reflektion jag skrev 2007;

"Ordet MANIPULERA kan härledas till att binda samman och arrangera med händerna. Min fantasi drar igen i väg till Afrika. Människan utmärker sig bland varelserna genom sin förmåga att bära. I dåtiden var det först och främst föda man bar med sig, både på vid jakt och samlande..."

Läs mer i [+]PDF

Tags: Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais