Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre

den . Träffar: 6712

Thinking and doing inspirerad av Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

MF kompletterade boken med två kapitel, "The unconscious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

Jag fick en kopia för många år sedan av kollegan Yona Postel i Tel Aviv. Jag fascinerades av vad jag läste och tyckte det var synd att endast den hebreisktalande allmänheten skulle kunna ta del av MF's tidiga funderingar kring autosuggestion. Efter smärre övertalningar åtog sig Reuven Ofir att översätta den till engelska och efter många turer publicerades de kompletterade kapitlen till Autosuggestion 2013 i en monografi under namnet Thinking and doing. Med i monografien är de två förorden;

  • ett från april 1930  av religionshistorikern Hugo Bergman och
  • ett från februari 1977 då den gavs ut på nytt med psykologi professorerna från Tel Aviv, Hans och Shulamit Kreitler.

Detta är efter San Fransisco utbildningen 1975 och uppenbarligen anser MF att boken fortfarande är högst relevant. Kreitlers grundande institutionen för psykologi på Tel Avivis universitet, samma institution där MF gav en serie föredrag under 60 talet. (ännu ej översatta):

Moti Nativ, som varit behjälplig i att få projektet i hamn, kompletterar med ytterligare en introduktion av M. Feldenkrais' idévärld. Denis Leri bidrar med några ord på försättsbladet som utgör "reklamen" för boken.

Boken finns att köpa på Feldenkrais Skolan eller Achieving Excellense  Länk [+]
 
I samband med att boken Kroppen och det Mogna Beteendet kom ut på svenska höll jag ett föredrag på det svenska feldenkraisförbundet, SFAF's ,årsmöte 2010 om mitt arbete med att granska & bearbeta översättningen och satte boken i relation till influenserna från Coué. PDF[+]

Tags: Feldenkraisböcker Begrepp Moshe Feldenkrais

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais