Jag vill tacka livet...

den . Träffar: 8039

Det finns regler som organismen lyder under och svarar på.

Följer man reglerna kan mycket hända. Ofta hör jag mig säga att det där med kropp & själ är ganska självklart för människor när det verkligen kommer till kritan. Värre är det med höger & vänster.

Jag vill tacka livet
som ger mig så mycket.
Det gav mig två fötter
så jag kan känna marken.
När jag den beträder
kan jag klart urskilja
den högra från den vänstra.
och djupt där inne
vet jag hur jag känner.

Tiden är en viktig bundsförvant vilket inte nog kan påpekas. En annan viktig beståndsdel är viljan och inte minst självdisciplinen. En annan är tron och hoppet på förbättring eller snarare kanske förädling. Och så inte minst övningen, förmågan att lära sig öva - på urskiljning men även konkret kontroll av rörelser. När detta stämmer och de mellanmänskliga förutsättningarna är goda kan dialogen i denna dialogpedagogik nästan åstadkomma små under. Bara det att det inte är under utan bara något ganska enkelt och konsekvent. Det finns regler som organismen lyder under och svarar på. Följer man reglerna kan mycket hända.

Läs mer i [PDF]+

Tags: Reflektioner

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais