Homo Vagus & Homo Sedens

februari 2007

Människor som kommer för medicinsk rehabilitering har ofta någon allmänbeskrivande diagnos i sällskap. Exempel på detta kan vara ont i ryggen & nacken eller ischias som betyder att det finns en retning på den långa bakre bennerven.

Det finns även en nerv som heter vagus.

Människor söker inte för vaguspåverkan så direkt även om mycket av stress är just en ogynnsam påverkan på det autonoma nervsystemet.

När jag skrev min reflektion var jag influerad av Dr.Stephan Porges som har definierat en polyvagal teori. Wikipedia ger en ingång till hans funderingar.[+]Länk

Jag har småläst Lasse Bergs ”Gryning över Kalahari” under vintern. Fascinerande läsning som lockar fram vidder och vandring. Ursprung.

Homo Vagus betyder den vandrande människan i motsats till Homo Sedens, den sittande människan. Vagus & Sedens härleds till latinet. Från sedens kommer säte & sitta. I anatomin hittar vi sätesmuskler och sittben. I kulturen blir det att vara bosatt, kanske i ett herresäte och att sitta ting och att sitta i möte. Domstol & säteri. Stabilitet och befintligt läge, i alla fall geografiskt.

I hebreiskan sitter man och studerar & man sitter stilla på en låg pall i sorg. I svenskan ligger man vid universitet. Vagus för tankarna till något vagt, obestämt & föränderligt. Vagus nerven är livsnerven, nr X, vilken vandrar runt i bålen och enerverar alla livsuppehållande organ. Den stressade nutidsmänniskan har onödig vagus påverkan. Hon är i grunden orolig. Inte säger vi lite till kvinns att vi har vagus som vi säger att vi har ischias. Nog blir nutidssjukan mer begriplig om vagus blev ett mer känt begrepp.

Språket påminner mig även om vagabonden. Eller att vagga & vara i rörelse. Barnet är vant vid bäckenvaggan och lugnas i den rörliga viloplatsen. I det rumsliga. Att vara vag är inte nödvändigtvis att var vilsen om än obestämd i åsikt. Kanske är det någon som förmår att snabbt byta perspektiv?

Ni som besökt mitt rum på Lostigen har sett att jag samlar på stolar, varje stol innebär en annan hållning, ett annorlunda förhållningssätt till sin sedens. Alla är objektivt bekväma. Många jag träffar är i grunden rädda att ramla av stolen som sådan. De klamrar & slingrar med de långa benen i kors och runt stolsbenen & stöder sig på tå. Benen känns stumma. De är svåra att rubba ur sin position och de finner det inte lätt att förnimma handlingsbilden av sitt vaggande bäcken som förebådar en inneboende handlingsberedskap & förmåga att resa sig utan tidigare förberedelser.

Även nomaderna använder stolar. Jag har en Nada stol som jag ibland stabiliserar oroliga bäcken med och blicken klarnar och armarna faller genast på plast. Nada är en modernitet av vad min afrikanska elev kallar wrappa. Att hålla ihop. Vilken används sedan tidernas tid för kvinnor med tungt bärande bäcken av ofödda. Marksittarna använder  sina  klädesplagg  som  ett  omslingrat  stöd  för  sina  länder  .

Men, föreläser dr Feldenkrais, det är inte så stor skillnad hos människan mellan att sitta & gå. Så den som inte kan vila i sätet med lätthet kan heller inte vandra över vidderna. Vi ska vara i både &. Vi är genetiskt utvecklade för både och. Naturen känner till både &. Människan behöver inte lära sig det som är medfött. Vad hon behöver lära sig är att ifrågasätta sin kulturpåverkan. Det är därför det kan hända så mycket på några timmars lektioner. Det blir avskalat. Det svåra är att förnimma budskapet och dra de konsekvenser som bjuds. Det vill säga anpassa beteendet efter verkligheten.

 

 

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved