Manipulering Orientering Timing

20 mars 2007

Att lära sig lära - igen
innebär även att förstå vad denna form av medvetenhet kräver av oss. I det vakna tillståndet, när vi agerar och handlar använder vi oss av manipuleringar - vi gör & skapar. Vi orienterar oss var vi är, rent kroppsligt och vart vi är på väg. Och vi har en timing, det är ett skeende i tid.

"Ordet MANIPULERA kan härledas till att binda samman och arrangera med händerna. Min fantasi drar igen i väg till Afrika. Människan utmärker sig bland varelserna genom sin förmåga att bära. I dåtiden var det först och främst föda man bar med sig, både på vid jakt och samlande..."

Långt innan någon band ihop den första sädeskärven hade man burit gräs, kvistar och grenar osv. Knut knöt en knut och när Knut hade knutit knuten var knuten knuten. Jag kan se de första sammanflätningarna till en kasse, ett tyg, ett smycke. Konsthantverk har det blivit av de äldre självklarheterna för överlevnad. Tänk vilken lycka barnet visar när det knyter skosnörena själv! Att knyta en knut som inte går upp det är att knopa . Jag minns blåvinge boken där färdigheter av naturligt slag intygades med datum och namnteckning, Jag kom aldrig så långt som till scouterna.

Scopus berget - Hebreiska Universitet
by CC BY-SA 3.0 Länk[+]

Scouter höll i grunden utkik, spejade och överlevde och min tanke går vidare till Scopus berget, utkiksberget i Jerusalem,

där jag bodde ett år på med en vidunderlig utsikt över tempelberget å ena hållet och Döda havet åt det andra. Det hebreiska namnet för berget för tanken inte enbart till att observera utan även till förväntan och förhoppning. Det kan man kalla scoop. Från Scopus berget planerade och iscensatte Romarna sin erövring av Jerusalem 70 AD.

Man ORIENTERADE sig med utsikt ovanifrån.

Ett kompani i den romerska hären kallades manipulus, en hopbuntning av uppövade soldater om jag förstår det rätt, hållna och ledda av en härförare, en sammanbindare. Korsfararna använde samma kulle drygt 1 000 år senare. Idag finns där ett universitet som byggdes 1925 och det var därför jag bodde där tidigt -70 tal. Orientering i dess verkliga betydelse, ordet betyder ju öster att man vänder sig mot öster, om än i bön, mot Jerusalems tempel eller även Mecka. Öster är skilt från höger eller vänster och kan, som vi vet uppfattas i ett helt annat perspektiv om man befinner sig i Peking eller i Rom, i alla fall när det gäller i vilken riktning tempelberget ligger.

Jerusalem-2013(2)-Aerial-Temple Mount-(south exposure).jpg
By Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, Link

Nyligen besökte jag Arkitekturmuseet där man utställer förslag på ombyggnad av Stockholms utkiksberg, Observatoriekullen där Stockholms gamla Observatorium ligger. Byggnaden är 250 år. Det var den byggnaden som var den nationella nollmeridianen innan sådant blev globalt. I Meridianrummet fastställdes även länge vad som skulle gälla som Stockholms lokaltid. Därifrån kan man överblicka Gunnar Asplunds stadsbibliotek som ska kompletteras. Ett av förslagen heter "Nosce te ipsum", latin. Anledning till namnet är att biblioteket, detta folkbildningsbygge från 1930 - talet, har en inskription med det grekiska "Gnothi se auton" med härstamning från Delphi alltså KÄNN DIG SJÄLV. Jag undrar hur G. Asplund hade designat datorsalarna om dessa funnits för 80 år sedan. Sätten att lära har förändrats sedan de första manipuleringarna någonstans i Afrika.

TIMING på olika nivåer är förutsättning för effektivitet.

I sport är timing en självklarhet, så även i musikutövande eller att föra skeden från sopptallriken till munnen; alltså i grunden i alla koordinations & skicklighets sysselsättningar, i förlängningen i all handling. Timing är förmågan till att vara här & nu och samtidigt föränderlig, i rörelse. Tanken vandrar både framåt i planer och bakåt i minnen men kan även vara fokuserad. Människan i handling är i vissa av sina delar i vila och i andra delar i rörelse.

Dessa tre begrepp MANIPULERING, ORIENTERING OCH TIMING är ingredienserna i varje feldenkrais lektion.

Dr Feldenkrais använder dem som startpunkt när han introducerar sitt tänkande för de blivande pedagogerna vid en utbildning på USA’ östkust tidigt 80 tal.  Inte klättrar vi upp på berg för att orientera oss, tvärtom vi kryper ner på golvet, till tryggheten från att ramla ner. Men vi förlorar därför inte överblicken utan använder hjärnbarken, allra överst i skallen, för att styra & ställa med oss själva under lektionen. Insiktsfullt är ett begrepp som stämmer väl med upplevelsen.

Vi orienterar oss efter väggar, föremål och medmänniskor externt och mellan huvud och bäcken internt.

Både själv-manipulering och manipulering ingår

Att med blicken följa handens rörelse åt höger samtidigt som en medveten förlängning av ryggen sker under en rotation till vänster av bäckenet låter komplicerat när man läser det, men när det systematiskt presenteras, leds och klargörs av pedagogen är det inte svårt, tvärtom fånigt enkelt som en av mina elever brukar säga. Och visst, det gäller bara att få hjälp med urskiljandet av det väsentliga. Samt att hålla emotionerna i schack.

Manipuloner kallas de olika elementära enheter som utgör basen i tekniken som används i de individuella lektionerna.

Timing finns med som det mest grundläggande i att inte hindra andningsflödet, men även att utföra övningarna på lämpligt sätt när svårighetsgraden ökar och allt fler människodelar rör sig i olika riktningar samtidigt.

Inte lär vi oss erövra heliga plaster på dessa lektioner, även om många upplever andlighet av det inåtvända arbetet.

Nej, snarare är det en ständig återerövring av självet med all dess komplexitet.somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved