medvetenhet - awareness

Att veta vad man kan veta

Ett försök att reda ut begreppen

En början

Den självklara teoriboken i feldenkrais heter på svenska medvetenhet genom rörelse och det är en rak översättning från den engelska boken awareness through movement. Ja det står medvetenhet genom rörelse och inte rörelse genom medvetenhet. Man trär tråden i nålsögat och inte tvärtom.

I publicerade samtal med Karl Pribram (1919- 2015) poängterar Moshe Feldenkrais att det är det engelska ordet awareness som omfattar det han vill beskriva och att det är strikt skilt från consciousness.

Jag börjar med awareness.

Översättningar är inte rakt av

Det är alltid en fördel att gå till lexikon och översättningslitteratur med vetskapen att en översättning aldrig är exakt. Varje språk, kulturyttring och det sammanhang där språket används är olika.

Sagt det så betyder awareness på gammal engelska;  wary, meaning watchful, vigilant, alert ‘in drawing inferences from what one experiences’

På svenska kan det då bli; försiktig (wary) var, varsam väktare, vörda, frukta  och urskillningsförmåga

Jag spinner vidare på urskillningsförmåga och läser om det grekiska ordet för awareness, aisthanomi

Översättningen till engelska från grekiska kan bli:
to apprehend (properly, by the senses): perceive, (take notice of) have perception of

Och från grekiska till svenska: höra, lära sig, sinnlig & mental nivå, bli varse 

Detta är ett utdrag från en intervju med Lotte Perl, gift med Fritz Perl grundaren av gestaltterapin. 

"LP: That Greek word for awareness, aisthanomai, 'I am aware', the root for aesthetics, that word is a medium form between active and passive.

ER: In the mystical sense, like the space between breathing in and breathing out. The awareness.

LP: Goldstein, in The Organism, and much earlier, maintains that sensing is an active process; it's not just receiving the impression.

ER: Isn't that the whole point of Gestalt formation?

LP: Exactly, certainly... "

Intervju med Lotte Perls

AN ORAL HISTORY OF GESTALT THERAPY PART ONE: A CONVERSATION WITH LAURA PERLS

MIDDLE VOICE

Från ett e-post utbyte med kanadensiska feldenkraispedagogen och filosofen Lynette Reid, kunnig i grekiska och som disputerat på Wittgenstein;

“This perception verb (aisthanomai) is a middle deponent, i.e. it only exists in the middle voice. I think other perception verbs (specific, like hearing and seeing) have an active voice as do verbs of knowledge.

§1713. The middle voice shows that the action is performed with special reference to the subject:

§1714. The middle represents the subject as doing something in which he is interested.

§1728. Differences between Active and Middle.--As contrasted with the active, the middle lays stress on the conscious activity, bodily or mental participation, of the agent.

§1731. The middle may denote more vigorous participation on the part of the subject than the active:

If anyone wants a quick explanation, the idea is that in Greek you can make the difference between "I hit Joe" and "I was hit by Joe" (active and passive) just by changing the word "hit" itself, not by adding all those extra words; and then on top of that they have something in between those active and passive forms, another tweak on the verb, called the middle voice, that has a very broad list of connotations. So "I gave Joe my hat" we know, but "I sold Joe my hat" is just a tweak on "gave," the middle voice, that says I gave it to him but I also got something out of the transaction; it had special reference back to myself (i.e. he paid me).

Och till det svenska;
Deponensverb har ett -s naturligt, de bildas inte.

Deponensverb [depå:´nens] är verb som slutar på -s, och därför ser ut att ha en passiv form men som i själva verket har aktiv funktion. Jämför ordet deponera – förvara

Några exempel på svenska är att andas, färdas, hoppas, lyckas, som alla ser ut som passivumformer av teoretiska aktiva verb (anda, färda, och så vidare). Dessa verb har en aktiv funktion i satser som "Vi andas luft", "De färdas snabbt", "Jag hoppas på det", "Hon lyckas alltid", men de saknar en motsvarande aktiv form (*Vi anda luft, *Jag hoppa på det).

Finnas-Fanns-Funnits; Hoppas-Hoppades-Hoppats; Andas-Andades-Andats; Låtsas-Låtsades-Låtsats; Brottas-Brottades-Brottats; Avundas-Avundades-Avundats

Översättningar börjar med bibeln

Nya tetsamnetet är skrivet på grekiska. Det finns oändligt många övesättngar. Jag har tagit med några för att ge dig en uppfattning om hur den subjektiva känslan i kombination med kunskap i språk och översättningsteori spelar in.

AISTHANOMAI I BIBELÖVERSÄTTNINGAR - PAULUS BREV TILL FILIPPERNA 1:9

καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει

Et hoc oro ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et omni sensu

Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning

Och beder, att edar kärlek ju mer och mer må rik varda i all kunskap, och i allt förstånd

Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt

And this I pray that thee love of you yet more and more may abound in full knowledge and all perception

And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight

And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment

And it is my prayer that your love may abound more and more, with knowledge and all discernment

Und darum bete ich, daß eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung


Ökad medvetenhet genom aktivitet & agerande

Moshe Feldenkrais

Ett textutdrag från en ATMlektion tidigt 70-tal.

Inledande samtal till en workshop hållen i USA

Moshe Feldenkrais

(40 minuter)

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved