awareness & feldenkrais

Medvetenhet ökar genom medvetna handlingar

Medvetenhet (awareness) definieras utifrån vetskapen om vad man kan veta

I ett feldenkrais sammanhang sker förändring  där vi har vår uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet är HUR:et.

Kanske är hela processen med feldenkrais att lära sig sitt HUR och förbättra denna förmåga och skicklighet?

Denna medvetenhet (awareness) är unik för var och en, en kombination av olika färdigheter och samtidigt något särskilt eget. Naturligtvis är allt beroende på din tidigare erfarenheter och kopplingar, både som människa och utifrån sysselsättningar och färdigheter inte minst emotionella. 

Viktigt är att du du har en icke dömande attityd utan söker ett mer konstaterande om hur det är och hur du gör utan att värdera om det är bra och dåligt.

En aspekt av förändringen är växlingen i tonus, muskulaturens sammandragning. Detta yttrar sig tydligt i skanningen när ett ben eller arm upplevs större, längre, bredare. Kontakten mot golvet förändras. En jämförelse blir till exempel tydlig när vi jämför två kroppsdelar som är ett par. Men även på andra sätt.

Att beskriva detta i text för någon som inte "vet" en sådan upplevelse är problematiskt.

Det finns människor som säger; ”Jag känner ingenting, ingen skillnad.” 

En av anledningarna kan vara att de gymnastiserar. En anledning kan vara att någon annan ovidkommande information stör uppmärksamheten kanske smärta, oro eller något helt annat.

Det kan även bero på ovanan att observera sig själv på detta sätt; att en del av självet observerar en annan del av självet.

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv bör frågan om att uppmärksamma någon skillnad ställas först när jag som pedagog kan tänka mig att någon förändring skett. Det är då det är relevant eftersom det är upplevelsebaserat och inte uttänkt. Därför kommer frågorna kring detta oftast en bit in i ATM lektionen. Processerer tar tid. Om du troro att det ska ske på en gång behöver du sansa dig och ha tålamod med dig själv. 

Låt det inte skapa frustration.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved