Tonus, muskelspänning, avslappning, anspänning...

Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras läser jag på Wikipedia

"Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln.

Kontraktionen kan antingen vara isometrisk eller isotonisk. En isometrisk kontraktion innebär att muskelns längd är konstant medan spänningen ökar, och en isotonisk kontraktion innebär att muskeln förkortas under konstant belastning (förutsatt att kraftutvecklingen i muskeln överstiger belastningen som lagts på)..."

Du kan läsa mer här Länk[+].

Jag har valt att hänvisa till Wikipedia för det är en kortfattad information i ett ämne som det finns hyllmeter av forskning kring.

Under feldenkraislektioner förändras nervimpulsen och med den muskeltonusen. Musklerna är det aktiva redskapet under lektionen. Tonus är för många en ovanlig term och jag använder den istället för spänning och avslappning. Att vara avslappnad är en känslomässig term som kan var stigmatiserande. I feldenkrais söker vi det neutrala konstaterandet.

Det finns en muskeltonus i en vilande muskel som är olika för var och en. 

Hållningstonus är den muskelton som arbetar mot gravitationen och som håller människan upprätt.

Citatet nedan från en intervju med Moshe Feldenkrais Image, Movement, and Actor: Restoration of Potentiality;

A discussion of the Feldenkrais Method and Acting, Self-Expression and the Theater Länk[+]

"...Feldenkrais: Most people do not realize the amount of useless strain they have in their eyes, mouth, legs, stomachs. This strain is harmful mostly because the keenness of our self-realization depends on the amount of strain that is present.

Schechner: In other words, to really concentrate, the strain must be decreased. Doesn't this relate to some of Stanislavski's theories of relaxation, that to concentrate one must first know how to relax?

Feldenkrais: But not just to relax, because if you really relax you can't do anything! A properly relaxed person has difficulty in collecting his members to move. What we want is eutony, which doesn't mean lack of tension, but directed and controlled tension with excessive strain eliminated. This is not flaccidity, but muscular tension only equivalent to the demands of gravity.

Schechner: And how do you train to get this perfect balance?

Feldenkrais: We have an inexhaustible series of techniques. First, very small movement.
If you lie down and try to lift your head, say one hundredth of an inch, and lower it again, and do that quickly thirty or forty times, and then stop, you'll find an incredibly heightened awareness of what's happening there. Stand flat-footed, and then raise your heels and let your body drop back. Fifty small movements like that and you'll suddenly detect incorrect standing. Go on. do it.

Now try to walk. What do you feel? A coming down?

Schechner: It's really weird. Much lighter..."


somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved