Människan som subjekt

den . Träffar: 3570

Lena Lervik 02.JPG
Av Boberger. Photo: Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY 3.0, Länk

En berättelse om något vi glömt skulptör Lena Lervik

 

Att lära med feldenkrais innebär för det stora flertalet människor först och främst att byta tankemönster om sig själva, om människan.

Det är inte en överdrift att säga att feldenkraistänket innebär ett paradigmskifte. I feldenkrais hör hemma inom den filosofiska gren som ser människan som subjekt. Det låter kanske inte så märkvärdigt men det innebär hela människan, även kroppen. Språkligt går det att säga "jag och kroppen" men inte i handling, inte under lektionstid.

 

Artikeln är påbörjad... 

Läs mer i Jan Grönholms första kapitel Presentation och bakgrund av feldenkraismetoden I boken Feldenkraismetoden Att lära sig lära -igen; Det nödvändiga nytänkandet PDF[+]

 

Eller i min blogg Svårigheten att ändra tankemönster

Tags: Begrepp