Människan som subjekt

den . Träffar: 4566

Lena Lervik 02.JPG
Av Boberger. Photo: Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY 3.0, Länk

En berättelse om något vi glömt skulptör Lena Lervik. 

(Jag har suttit modell för kvinnan till höger, en gång för länge sedan.)

 

Att lära med feldenkrais innebär för det stora flertalet människor först och främst att byta tankemönster om sig själva, om människan

Det är inte en överdrift att säga att feldenkraistänket innebär ett paradigmskifte. Feldenkraispedagogiken hör hemma inom den filosofiska gren som ser människan som subjekt. Det låter kanske inte så märkvärdigt men det innebär hela människan, även kroppen. Språkligt går det att säga "jag och kroppen" men inte i handling, inte under lektionstid.

Jag uppfattar inte att dikotomin , uppdelningen av människan i två delar, minskar i samhället som sådant. Inom delar av vetenskapen ja men inte i den kulturella sfären.

Läs mer i Jan Grönholms första kapitel Presentation och bakgrund av feldenkraismetoden i boken Feldenkraismetoden Att lära sig lära -igen; Det nödvändiga nytänkandet PDF[+]

Eller i min blogg Svårigheten att ändra tankemönster

Tags: Begrepp