Ask how, Not where (How emotions are made) on YouTube

den . Träffar: 1774

Lisa Feldman Barett har gjort en YouTube kanal med 9 kortare filmer om sina teorier inom neurovetenskap och emotioner publicerade i boken Ask how, not where på engelska och Så skapas känslor på svenska. 

Bokens hemsida finner du här Länk[+]

Ett smakprov från den svenska utgåvan publicerad oktober 2018: Så skapas känslor hjärnans hemliga liv Länk[+]

 

 

Tags: Emotioner