Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Den lärande hjärnan - tankar om neruroplasticitet

den . Träffar: 6964

 

The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers

är psykiater Norman Doidge's andra bok. Den är en uppföljare på hans  bok The Brain That Changes Itself 

I denna bok ägnar han kapitel fem åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten. Här är det publicerat på Salon.com "She will dance on her wedding..." Länk[+]

 

Lyssna BSP 116 Norman Doidge on Brain Plasticity där han på frågan om feldenkraismetoden redogör på sin syn varför det fungerar som det gör.

I mars 2016 har jag fått tillstånd av Ginger Campbell att länka till manuskriptet till BSP116 PDF[+] De talar om Feldenkrais på sidan 18. Det är  ett utmärkt sätt att lyssna och läsa samtidigt - om engelskan är svår eller för att minnas bättre.

Här är en länk till The brains way of healing Länk[+]

Efter min feldenkraispedagogutbildning i början på 90 talet tog jag många kontakter för att så att säga etablera feldenkrais i Sverige. Bland annat besökte jag professor Grillner på institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet i Solna. Det här är en länk till hans forskningslaboratorium.

Han lyssnade intresserat och gav mig ett tjockt kuvert med forskning av Erik Kandel. Jag läste intresserat och kan så här i efterhand säga att han förstod mycket mer vad jag höll på med än jag själv gjorde. Eric Kandel fick nobelpris år 2000 för sina rön om neuroplasticitet. Länk[+]

När jag 1995 skrev essän om Anna  för boken "Feldenkraismetoden att lära sig lära igen" är det den enda vetenskapliga referensensom jag använde. Länk [+] 
Nu 20 år senare vet jag mer om neuroplasticitet, begreppet användes inte så mycket då. Så på frågan Vad är feldenkrais kan vi säga det är en metod som utnyttjar hjärnans förmåga till neuroplasticitet. 
Här är ett utdrag från essän;

”Det konstgjorda golvet

På ett laboratorium i USA har Professor Kandel 's team lärt aplysiasniglar att inte dra in gälarna som en försvarsreaktion när man petar på dem. Man studerar på ett forskningslaboratorium det mest basala i den neurologiska inlärningen. På min feldenkraisbrits i Solna har Anna lärt sig att inte kröka sina spastiska tår. Det ena är avancerad grundforskning om hur nervsystemet lär sig på cellnivå, det andra är ett tydligt exempel på organisk inlärning för människor.
Sett ur detta snigelperspektiv är det inget märkligt med lektioner där det konstgjorda golvet används. Det är bara ett enkelt genialt tillvägagångssätt uttänkt av Moshe Feldenkrais för att lyfta fram och använda den subtila beröringen för information. Information i syfte att effektivisera kontroll av ett närapå reflexmässigt ihopdragningsfenomen i kombination med grundläggande reaktioner att finna stöd i skelettet via foten och därmed sänka onödig muskelspänning…”

Tags: Feldenkraisteori Moshe Feldenkrais Neurovetenskap Awareness - Consciousness - Medvetenhet Neuroplasticitet

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl