Damasio & self comes to mind

den . Träffar: 4581

Antonio Demasio (1944- ) neurobiolog & neuroforskare verksam i USA

Det finns flera sätt att beskriva ATM & feldenkrais. En av mina favoriter lyder En del av självet utforskar en annan del av självet. Att använda och beskriva  "utforska" i beskrivningen är fördelaktigt.  Dr Feldenkrais kallade sitt institut i Tel Aviv Institute for the inqiure of action. Utifrån detta kallar jag processen Utforskandet av handlingens väsen.

Vi känner även till citatet Know what you are doing and you can do what you want. "Know" i detta sammanhang syftar på att det finns något okänt inom oss, i vårt beteende, som vi kan lära känna, som vi kan utforska.

Jag försöker konsekvent undvika att tala om kropp & själ. I handling är de alltid förenade och jag finner uppdelningen mer kulturell än funktionell. Mycket av det som Dr Feldenkrais skrivit sysslar med mind & matter och han refererar ständigt till forskare som utforskar och beskriver dessa fenomen. Ett alternativ till att använda ordet kropp är att använda självet, self eller person samt rätt och slätt människa. Jag noterar att de sista årtiondena har uttrycket jag & kroppen blivit allt vanligare. Det är kroppen som är hungrig, kroppen som gör ont, kroppen som är trött. Jag är intakt. Utifrån ett feldenkraisperspektiv är det begränsande och hämmar föreställningen kring självbilden i handling.

Denna artikel handlar om Antonio Demasio. Läs mer om honom på wikipedia. Jag finner hans idéer nära synen på självet som det passar min feldenkrais. Forskning och skrivningar om mind & brain, consciousness & awareness är inte helt enkla att ta till sig. En som har hjälpt mig genom åren är Virginia Campell och Brain Science Podcast. Så här beskriber hon sin verksamhet:

"The Brain Science Podcast features the latest books about neuroscience as well as interviews with leading scientists from around the world." Länk[+] 

Vad som är bra i dessa podcast är att VC läser neuroforskares böcker och intervjuvar dem sedan om innehållet. Det är en stor skillnad att lyssna till en kunnig forskare som förklarar sitt specialområde. Det gör det inte sämre att VC själv är påläst och initierad. Det går att lyssna på en podcast och samtidigt följa texten i en PDF där det går att markera och stryka under. Om du tittar i listan på författare så täcker den en stor del av de senaste forskningsrönen, forskning som angår ett feldenkraistänk..

Med åren har hon börjat ta betalt för delar av meterialet. Jag vet att det hindrar en del av att läsa & lära. Det är därför jag bett henne om tillstånd att få publicera PDF till en viktig podcast, episod 90, med Damasio. Det är podcasten Discussion of Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain Länk[+].(Under året som gått sedan febr -15 kostar det numera en (1) dollar att lyssna på samtalet) Men det går ffa att läsa i gratis PDF som du finner här Länk[+]. (Publicerad med tillstånd av VC)

Även om du inte lyssnar till samtalet är det värdefulla tankegångar för att sätta in feldenkrais i ett större vetenskapligt sammanhang.

Tags: Neurovetenskap Awareness - Consciousness - Medvetenhet