Framlänges och baklänges

Vårens tema är reversibilitet - eller förmågan att byta riktning

Om FI - funktionell integrering

den . Träffar: 2266

är namnet på den manuella delen av feldenkrais, lektioner där kommunikationen och informationen sker via pedagogens händer.

Se mer här  FI

 

artikeln under utformning 

Tags: Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais