Människan konstruerar sina känslor

den . Träffar: 87

How emotions are made

av Lisa Feldman Barett

En filmad version av teorin om konstruerade känslor. En introduktion.

Känslor händer inte för dig. De skapas av din förutsägande hjärna, i specifika situationer:

En hjärna som känner, påverkar och konstruerar begrepp, absorberade från din livserfarenhet medan du agerar med och i dig själv & i samspel med världen omkring dig.