Människan konstruerar sina känslor

den . Träffar: 524

Konstruerade känslor och prediktionen

Filmer utifrån professor Lisa Feldman Baretts forskning

 

How emotions are made

How Words Can Change Both Our Brains and Our Bodies (3 minuter)

En filmad version av teorin om konstruerade känslor. En introduktion.

Känslor händer inte för dig. De skapas av din förutsägande hjärna, i specifika situationer:

En hjärna som känner, påverkar och konstruerar begrepp, absorberade från din livserfarenhet medan du agerar med och i dig själv & i samspel med världen omkring dig.