A Reflektioner

den . Träffar: 8300

Mellan år 2005 - 2011 publicerade jag nyhetsbrev i form av reflektioner.

En del av dem är omtyckta, informativa och används fortfarande i undervisningen på Feldenkrais Skolan.  Det finns alltså anledning att göra dessa reflektioner tillgängliga även på hemsidan. De publiceras här i bokstavsordning i sin ursprungsform.

I samband med publiceringen av min tredje webbsidedesign november -12 avsåg jag att övergå till att skriva i bloggform. Jag trodde det skulle ske senare under våren -13. Det blir istället under våren - 16, elva år efter min första reflektion Tid och mått. Fördröjningen skyller jag bland annat på att jag ägnat mycket tid åt Feldenkrais Skolan på Facebook och mitt Twitterkonto.

Tags: Reflektioner

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais