• Home
  • Personer
  • Andra feldenkraispedagoger - Other Feldenkrais teachers

Andra Feldenkraispedagoger / Other Feldenkrais teachers

Most articles are older - before the webb was so developed- still good

artiklar i angelägna ärenden
articles on urgent matters

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.
It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais

This is a choice of articles & links
about Feldenkrais, written by
Feldenkrais teachers  & others.
Most are in English, a few in Swedish

The list is organised by author in ABC.
Click [+]PDF or [+]Link

Authors are;
E.Beringer, L.Flanders, C.Ginsburg,
A.Gruen, J.Grönholm, T.Hanna,
Y.Joly, E. Laser, D. Leri,
M. Nativ, R. Schleif, J.Tenen


Self- Imaging
av Elisabeth Beringer 

Feldenkraispedagog Elisabeth Beringer i Berkley är en av grundarna och drivkrafterna bakom Feldenkrais Resources. I Self-Imaging har hon skrivit om ett av de centrala begreppen i det pedagogiska förhållningssättet, självbilden eller att självbilda.

Hon resonerar om hur kommunikationen och lärandet fokuserar kring detta självklara men ändå undflyende begrepp.

Är det ett substantiv eller verb argumenterar hon. Artikeln i fråga publicerades i tidskriften The Feldenkrais Journal.

This article was published in THE FELDENKRAIS JOURNAL, No.13.

It is posted here with permission of the author, Elizabeth Beringer Please respect the copyright and use only for private purposes. For other publications of the author, contact Feldenkrais Resources.

Self-Imaging

by Elisabeth Beringer

A light at the end of the tunnel
av Linda Flanders 

I tidskriften The Feldenkrais Journal fann jag ytterligare en läspärla. Linda Flanders, polis (med specialisering att arbeta med barnövergrepp) och tillika feldenkraispedagog beskriver sitt arbete med Janine som i den svenska begreppsvärlden skulle kallas en värsting. Inget rår på henne, ingen kommer igenom till de nivåer som gör skillnaden till en skillnad.

Moshe Feldenkrais hade en uttrycklig önskan att det skulle samlas många yrkeskategorier på utbildningarna till feldenkraispedagoger. Han ansåg att metoden mycket väl kunde införlivas i olika skikt av arbete med den Andre.


När jag läser Linda Flanders berättelse "Ett ljus i slutet av tunneln" slås jag av hur hon integrerar erfarenheterna och fastheten från polisyrket med rollen som pedagog och så att säga kryper under skinnet på Janine eller snarare hjälper henne att varsebli proprioceptionen för att ta fatt i sig själv.

Fallbeskrivningar har ju ofta den kvaliteten att de är lite extraordinära, övertydliga, extra komplexa för att vi ska kunna generalisera. Det råder inget tvivel om att Linda Flanders bidrar med ett mångfacetterat angreppssätt för att vända den för Janine hopplösa situationen att inte kunna få verklig hjälp för att kunna göra andra val.

A light at the end of the tunnel

by Linda Flanders

Is there a science of the Feldenkrais Magic?
av Carl Ginsburg 

Carl Ginsburg, Feldenkraispedagog, är en erfaren tränare och författare utbildad i San Fransisco 1977.

Dessförinnan var han verksam som professor i kemi. Han höll en öppningsföreläsning på en feldenkraiskongress 1995. Carl skriver artiklar i ett vetenskapligt perspektiv och på hög nivå. Alltid läsvärt. Du kan finna fler om du söker via hans namn.

Is there a science of the Feldenkrais Magic?

by Carl Ginsburg

The Problem of Learning
(Are Learning and Aliveness Incompatible?)
av Arno Gruen

är namnet på en artikel publicerad av psykoanalytikern och författaren Arno Gruen i Neue Zürcher Zeitung 1980. Dr Gruen har själv översatt den från tyska och gett mig möjlighet att publicera den här. Gruen knyter an till Tinbergen's Nobelföreläsning. Han diskuterar vår svårighet att acceptera förändring och lärande från ett psykoanalytiskt perspektiv och med en egen erfarenhet av feldenkrais pedagogikens lätthet och gäckande svårighet. Se Länk[+] om Gruens författarskap

is the name of an article published by the psychoanalyst and author Arno Gruen in the Neue Zürcher Zeitung 1980. Dr. Gruen himself translated it from German and gave me the opportunity to publish it here. Gruen is connected to Tinbergen's Nobel Lecture. He discusses our difficulty in accepting change and learning from a psychoanalytic perspective and with his own experience of the ease and elusive difficulty of feldenkrais pedagogy. See Link [+] about Gruen's authorship.

The Problem of Learning

by Arno Gruen

Det nödvändiga nytänkandet
av Jan Grönholm 

Detta är ett utdrag från boken Feldenkraismetoden att lära sig lära – igen; Jan Grönholm (red); Natur & Kultur 1996 Boken är slut på förlaget.
Publicerad på somatik.se med författarens medgivande augusti 2016.

Det nödvändiga nytänkandet

av Jan Grönholm

The Silent Heritage
av Thomas Hanna 

Thomas Hanna, författare m.m. var initiativtagare till den andra pedagogutbildningen som Moshe Feldenkrais genomförde i San Fransisco, USA med avslut 1977. Den första avslutades i Tel Aviv 1971.

Thomas Hanna dog alldeles för tidigt i en bilolycka sommaren 1990. Hans böcker har varit en stor inspirationskälla i min utveckling. Han har även skrivit förordet i Yochanan Rywerant's bok "The Feldenkrais Method – teaching by handling". I en artikel från tidskriften Somatics skriver han om sin lärare och vän 'Moshé Feldenkrais: The Silent Heritage'

The Silent Heritage

by Thomas Hanna

From Body-oriented Psychotherapies to Feldenkrais - A psychotherapist 's loop
av Yvan Joly PDF[+]

Yvan Joly är feldenkraispedagog, tränare och psykoterapeut samt innehar en MA i psykologi. Han är verksam i Montréal, Québec, Canada och deltar i världsomfattande utbildningar inom feldenkraismetoden. I samband med hans egen feldenkraisutbildning i Amherst, USA 1980-82 med Dr Moshe Feldenkrais var han tvungen att genomgå ett paradigmskifte i synen på emotioner och förhållandet till känsloupplevelser eftersom feldenkraismetoden skiljer sig från det gängse förhållningssättet inom traditionell kroppsorienterad psykoterapi. Om detta skriver han i en läsvärd artikel publicerade 1988 i The Feldenkrais Journal No.4. Publicering med författarens tillstånd.

Feldenkrais and Psychology
av Yvan Joly 

Ett informellt samtal från en utbildning. Artikeln kompletterar bilden av hur relationen mellan feldenkrais och psykologi kan förstås. 

 

From Body-oriented Psychotherapies to Feldenkrais - A psychotherapist 's loop

by Yvan Joly

Feldenkrais and Psychology

by Yvan Joly


somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved