Förbättring av förmågan , en teori som kan omsättas i praktiken

Der Aufrechte Gang 1968
Awareness through Movement (ATM) 1972

Medvetenhet genom Rörelse 1999

1967 - שיכלול היכולת, הלכה ומעשה

Det hebreiska originalet av boken har en helt annan titel: 

Första delen av titeln, sichlol hajecholet, kan översättas med förbättring eller fulländning av förmågan.

Den andra delen av rubriken, halacha l’maaseh , är ett hebreiskt uttryck som Moshe Feldenkrais (MF) använder om feldenkraismetoden. med det menas ett lärande där teori & utforskande är sammanflätat. Mer så, uttrycket kommer från den judiska talmud, den omfattande efter bibliska skriftsamlingen som innehåller stadgar, lagdiskussioner och skriftutläggningar. Ordet talmud betyder studier, lära. Det diskuteras i avsnittet Baba Bathra 130b.

Betydelsen kan i ett feldenkrais sammanhang tolkas som för att veta hur man ska bete sig räcker det inte med att lära sig teori och samtidigt blint följa regelboken utan det gäller att agera omdömesgillt och själv anpassa teorierna utifrån den egna verkligheten. En modern översättning blir en teori som kan omsättas i praktiken. För att de föreslagna övningarna ska kunna individanpassat behövs ett utforskande förhållningssätt där eleven prövar sig fram, förkastar det som inte känns bra och övar vidare på det som fungerar för att senare integrera det i en förbättrad funktion och vana.

När boken publicerades var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material till vad som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden. I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet informerar MF om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

MF började undervisa grupper i Tel Aviv från på 50-talet. Det var i huvudsak från dessa grupper som de 13 som deltog i den första pedagog utbildningen i Tel Aviv (1969 -1971) rekryterades. De hade då lång erfarenhet av utforskande och egna processer. I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet Publicerat av IFF Länk (+) informerar MF om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

En tysk utgåva Der Aufrechte Gang publicerades 1968 (översättning Franz Wurm som gått själv var auktoriserad av Dr. F att undervisa enbart i ATM). Den tyska översättningen recenserades 1969 av skriftställaren Friedhelm Kemp på ett sätt och förståelse som uppskattas av MF. nk [+] 

Hugo Bergman som nämns i korrespondensen skrev förord till MF’s översättning och kompletteringen av Autosuggestion från 1929. Förordet och de tillagda kapitlen publicerades 2013 i en monograf Thinking and Doing 

I en personlig dedikation till en av eleverna från tiden på Alexander Yanai påtalar MF vikten av att öva utvecklingen av självbilden, både den psykofysiologiska & fysiopsykologiska, i nivåer såväl som i etapper. Han noterar även sin påverkan som pedagog av Rousseau. (Se utdrag i avsnitt två)

 

Boken är indelad i två avsnitt;

Vi lystrar och vi gör eller
Vi uppfattar och vi handlar 

Vi genomför och förstår eller
Vi utforskar för att bli varse: tolv praktiska lektioner

Moshe Feldenkrais skriver före bokens förord en uppmaning som saknas i de engelska och svenska översättningarna. 

Han skriver;

”Del 2 av boken är skriven på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att börja med det praktiska arbetet före läsandet av del 1. Men det är bättre att läsa boken i den ordning som den är skriven. Det ger läsaren en vidgad horisont och en djupare förståelse av de praktiska lektionerna och övandet blir på så sätt mer effektivt.” 

Därefter följer förordet med anslaget;  

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar.  Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…” 

Och senare 

”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…” 

Läs mer i del 1 första kapitlet om varför självbildens roll i vårt handlande är så viktigt att förstå...  

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved