In English-speaking countries, doctors in engineering, on the other hand, usually have the same doctoral titles as natural scientists, usually Philosophiae doctor (Ph.D.).

Titles...

Le Grade d’INGENIEUR-DOCTEUR Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais was an engineer, not a medical doctor.

There is  confusion among the professional teachers around this issue. Some of us looked into the matter some eyars ago and I obtained a copy of his thesis.

Le Grade d’INGENIEUR-DOCTEUR Moshe Feldenkrais 

Sorbonne 30 November 1945 PDF[+]

I have received a copy of MF's thesis from a colleague who photographed the original. It's a huge file. Here are some pages attached. If you are interested in more - contact me.

The Swedish technology doctoral degree was introduced following the example of Germany, where the title Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) was introduced in 1899.

In English-speaking countries, doctors in engineering, on the other hand, usually have the same doctoral titles as natural scientists, usually Philosophiae doctor (Ph.D.).
Therefore, Swedish technology doctoral degrees are translated into Ph.D.

(Den svenska teknologie doktorsgraden infördes efter förebild från Tyskland, där titeln Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) infördes 1899. I engelskspråkiga länder brukar doktorer inom ingenjörsvetenskap däremot ha samma doktorstitlar som naturvetare, vanligen Philosophiae doctor (Ph.D.).
Därför översätts svensk teknologie doktorsexamen till Ph.D.) Länk[+]

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved