The Elusive Obvious or Basic Feldenkrais

publicerad 1981

skulle i en svensk översättning kunna bli;

Det uppenbara som undflyr oss eller elementär feldenkrais

The Elusive Obvious (TEO) or Basic Feldenkrais kom ut 1981.

År 1984, efter MF's död, publicerade Richard Bandler The Master Moves som är en transcribering av en fem dagars workshop i Californien 1979.


TEO är en sammanfattande bok av Moshe Feldenkrais' intellektuella arv, hans livsverk, som ligger till grund för mitt yrkesvärv. Boken är en viktig källa till en ökad förståelse av feldenkraismetoden. Det är otvivelaktigt så.

Under några år i mitten på 10-talet var jag engagerad i en översättning av boken till en svensk språkdräkt. Jag har tänkt boken, långsamt och eftertänksamt och enligt min uppfattning både sammanfattat såväl som klargör den det vad feldenkrais representerar. Under vårvintern 2016 har det blivit klart att boken av olika skäl inte kommer ut på svenska.

Med anledning av detta har jag varit i kontakt med Meta Publications för att få förlagets tillstånd att citera och använda uttdrag av den engelska texten i min undervisning. För de av mina läsare som känner sig osäkra på det engelska språket efterfrågade jag en möjlighet att tolka texten till det svenska språket.

Svaret blev ja. Det är generöst av Meta Publications och öppnar för att göra mina läsare och elever motiverade att skaffa sig ett eget engelskt exemplar av boken genom utvalda citat. 

Boken är indelad i 10 kapitel och inleds med ett företal, ett förord och en introduction. Den avslutas med en bibliografi se PDF[+]. Det är värt att notera den korta listan och vilka böcker som är omnämnda. Moshe Feldenkrais hade ett omfattande bibliotek och läste mycket. Men - listan är ett väl avvägt urval av det han bedömer som väsentligt för att stödja sina idéer.

Meta Publications har publicerat två böcker av Moshe Feldenkrais.

Boken är indelad i 10 kapitel och inleds med ett företal, ett förord och en introduction. Den avslutas med en bibliografi se PDF[+].

Bokens 10 kapitel lyder:

1) The organism

2) On learning

3) Biolgical aspects of posture

4) The body pattern of anxiety

5) A second look

6) Subjective and objective reality

7) Awareness through movement

8) Functional integration

9) The obvious is elusive

10) In a nutshell

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved