Thought and deed [Thinking and doing]

Hjärnan inifrån ut - tidig KBT

Om självsuggestion eller självhypnos
det omedvetna och om prediktion.

Självsuggestion är A & O inom feldenkraispedagogiken 

Det är inte viljan som styr utan föreställningen

ÈMILE COUÉ

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre 

Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. 

Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. 

Boken Autosuggestion finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]
Moshe Feldenkrais kompletterade boken med två kapitel, en epilog, "The unconcious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

Under många år var de två kapitlen endast tillgängliga på hebreiska. De allra flesta tränare och pedagoger har under många år inte haft tillgång till boken och framförallt inte till dess innehåll.

Jag fick en kopia för någon gång efter sekelskiftet  av Yona Postel, Tel Aviv, fascinerades av vad jag läste och tyckte det var synd att endast den hebresikläsande allmänheten skulle kunna ta del av dessa tidiga funderingar kring autosuggestion.

Efter smärre övertalningar åtog sig Robbie Ofir att översätta den till engelska och efter många turer publicerades de kompletterade kapitlen till Autosuggestion 2013 i en monografi under namnet Thinking and doing.

 

Med i monografien är  två förord;
ett av religionshistorikern Hugo Bergman, från april 1930
ett från februari 1977 av Hans och Shulamit Kreitler, psykologiprofessorena från Tel Aviv.

Paret Kreitler grundande institutionen för psykologi på Tel Avivis universitet, samma institution där MF gav en serie föredrag under 60 talet. (ännu ej översatta): 1977 var efter att MF introducerat sin metod i USA och utbildat en större grupp pedagoger i San Fransisco. Mellan 1929 & 1977 har mycket hänt i psykologisk forskning. MF ser fortfarande Coué som högst relevant.

Moti Nativ, som varit behjälplig i att få projektet i hamn, kompletterar med ytterligare en introduktion av M. Feldenkrais' idévärld. Denis Leri  bidrar med några reflektioner som utgör "reklamen" för boken.


Så här presenteras boken

In 1929, a young Moshe Feldenkrais published his Hebrew translation of the book, The Practice of Autosuggestion by the Method of Emile Coué . Feldenkrais not only translated the book but composed and added his own observations in two additional chapters, which are presented here in this monograph. Feldenkrais noted that the work of Coué was primarily focused on resolving problems, and realized that these same ideas could be used proactively to improve one's abilities. Feldenkrais writes, "We will explore this issue and see if we can take it a step forward. Using examples from real life, we will demonstrate that by using autosuggestion we can achieve far superior results rather than merely being in a condition no worse than someone else's." Feldenkrais offers numerous examples of how autosuggestion can enhance abilities and improve performance and concludes that imagination and correct thinking are more effective than willpower. For many years, Autosuggestion was a reference point for Feldenkrais as he continued to develop his work. He mentioned Coué in various aspects of his later publications, including Body and Mature Behavior and Awareness Through Movement. Both of these books are considered milestones in the development of the Feldenkrais Method

Detta är en djupläsning om hur autosuggestion och MF's epilog har påverkat hela utvecklingen och förhållningsättet till det vi kallar feldenkrais

Jag korrigerar felöversättningar från ATM bokens orginal till engelska och indirekt svenska.

av Eva Laser
Boken finns att köpa på Feldenkrais Skolan, Amazon, Akademibokhandeln, Adlibris m.fl.

Självsuggestion - en medfödd förmåga

Spaning vårterminen 2023

I samband med att boken Kroppen och det Mogna Beteendet kom ut på svenska höll jag ett föredrag på det svenska feldenkraisförbundet, SFAF's årsmöte 2010 om mitt arbete med att granska & bearbeta översättningen och satte boken i relation till influenserna från Coué.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved