Begrepp inom feldenkrais

den . Träffar: 10295

Varje metod och varje profession har sina definitioner, sin vokabulär, sina förklaringsmodeller och sitt tankekollektiv.

En del av dem är generella, andra specifika för just metoden eller professionen i fråga. Lärandet och utforskandet med hjälp av feldenkrais blir effektivare om förståelsen av tankegångarna som ligger till grund för idéerna är större. Min avsikt med denna undermeny är att göra denna aspekt mer lättillgänglig med artiklar representerande vad jag kallar begrepp.

Sidan är, som livet, en pågående process. En del artiklar är bara påbörjade. Andra uppdateras med en utförligare och tydligare beskrivning. Du kan se datum för uppdatering överst. Artiklarna publiceras i bokstavsordning. 

Du finner mer feldenkrais teori i bland annat Moshe Feldenkrais´  (MF) och Yochanan Rywerants böcker. MF skrev fram till 1981, YR till 2008. Praktiken är fortfarande lika giltig idag som när MF instruerade sina elever på 50-60-70 talet, medan teoridelen förklaras allt mer med framförallt neurovetenskapens landvinningar. Du kan även komplettera studierna med artiklar som är publicerade under menyn angränsande läsning kring feldenkraispedagogiken

Moshe Feldenkrais citerar ofta ett kinesiskt ordspråk för att formulera vad det är han vill åstadkomma med lärandet . Det lyder: 

”Jag hör och glömmer. Jag ser och kommer ihåg. Jag gör och förstår.” 

För att riktigt förstå feldenkrais behöver du göra, öva & utöva. Det räcker inte med att läsa. Men läsandet och intellektuell förståelse kan underlätta att göra.

Sedan maj 2020 finns en prenumerationssida för ATM - svenska ATM podden där jag initierat en process för att lära ut hur man lär med ATM i hemmiljö.

Där finns länkar till mina inspelade ATM som finns på Sound Cloud, där finns strategier hur du kan välja och andra redskap för att göra ditt lärande kreativt och fruktbart. Där kommer jag även publicera poddar om allt möjligt. 

Jag har börjat... Anslut dig gärna.

 

Tags: Feldenkraisteori Begrepp