Fysioterapi - rehabilitering

Patientavgift 250 kr. Högkostnadsskort och frikort gäller.

Feldenkraispedagogik integrerad i
fysioterapi / medicinsk rehabilitering

För några år sedan blev leg.sjukgymnast istället leg.fysioterapeut. Jag har inte ändrat min yrkestitel men använder alltmer fysioterapi.

Lärandet innebär en möjlighet att förvärva redskap att förändra det egna beteendet

Yochanan Rywerant (1922-2010)
Alla funktionella & medicinska frågeställningar som berör begreppet hållning är relevanta för en rehabilitering på Feldenkrais Skolan. Utifrån detta är det mest konkreta exemplet att lära sig att förbättra sina basfunktioner. 

I ett kategoriserade språkbruk rör det frågeställningar inom fältet neurologi, ortopedi, andning och cirkulation, reumatologi, psykiatri, habilitering m.fl.

Det innebär frågor som är förknippad med:

 • Hållningsproblematik (ont i nacken, ryggen, armen, foten osv.)

 • Svårigheter att ligga ner, sitta, resa sig, gå osv.

 • Svårigheter att bli bra igen och återhämta sig efter skador och operationer

 • Långvarig stelhet

 • Andningsbesvär

 • Besvärande snedhet och asymmetri;
  ex skolios, ischias m.m.

 • Frågor rörande oro- och spänningsmönster

 • Sömnsvårigheter

 • Spasticitet

Läs mitt rehabkoncept innan du tar kontakt!

Inget remisstvång! Du kan ta kontakt själv.

Formulera och tänk igenom tre frågor
 • Vad är det som inte fungerar på ett tillfredställande sätt?
  Det syftar på handling och aktivitet, inte att bli av med smärta
 • Vad är det är du vill lära dig?
 • Vad du vill kunna göra bättre, bli skickligare på?


Vi behöver talas vid innan jag kan ta emot dig.
Du kan inte boka tid online.

Även om du skickar en e-post vill jag ha ett samtal per telefon för att höra vad det är du vill lära dig och varför du söker just mig och feldenkrais. Jag har 50 års erfarenhet - jag vet vad jag inte kan åta mig och jag vet när det kan vara möjligt. Eftersom jag inte använder apparater eller redskap utan enbart mig själv är detta en avgörande aspekt.

Observera att du inte bör skriva personlig information om sjukdom och diagnoser eller personnumret i e-post eller SMS. Det räcker med en förfrågan och vad du vill lära dig.


I Sverige av år 2024 spänner sjukgymnasters yrkesverksamhet över ett stort verksamhetsfält. Yrket är uppdelat inom flera specialiseringar och indelningen inom de olika verksamhetsområdena följer skolmedicinen .

Många sjukgymnaster är intresserade och fördjupar sig inom feldenkrais och använder sig av den i sitt behandlande arbete med patienter på grund av dess terapeutiska effekter. Mer av tröghet än djupare tanke blev feldenkraismetoden kategoriserad som en psykomotorisk metod, dvs. inom det psykiatriska eller så kallade psykosomatiska fältet inom sjukgymnastiken.

Jag anser att metodens räckvidd är betydligt vidare än så och anser och tar ansvar för att detta språkbruk snarare begränsar än definierar feldenkrais användningsområde.

Jag har alltsedan jag började min yrkesverksamhet som feldenkraispedagog velat neutralisera mig från att se mina patienter i kategorier & diagnoser och mer leta efter fenomenet persona. Jag vänder mig i första hand till personen som kommer till mig för handledning och hjälp under mottot "känn dig själv" för att effektivisera en avstannad rehabilitering. Jag skriver avstannad för flertalet som söker upp mig har gjort några varv med traditionell fysioterapi eller någon form av alternativ medicinsk behandling eller psykoterapi.

 

Hur länge pågår en rehabilitering?

Svaret är att det är individuellt och det beror på din frågeställning. 

Rehabiliteringen med individuella lektioner kan fortgå så länge som det är medicinskt motiverat. I bedömningen vägs det in hur och på vilket sätt du övar, hur du för processen framåt gällande den frågeställning du söker för med mera. 

Du kommer att få lära dig lära att bli medveten om hur du handlar och agerar och hur du systematiskt kan förbättra dig själv och din funktion. Hur du övar upp och upprätthåller en mer ändamålsenlig hållning. Det är en process. En livslång process.  


Komplettera rehabiliteringen!

De verkligen motiverade och intresserade kompletterar rehabiliteringen med att delta i ATM undervisning

och/eller har en prenumeration på svenska ATM podden

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved