Rehabkoncept

Den bärande idén

Avsikten med ett koncept är att sätta en överenskommen gemensam ram för vårt samarbete.

Du kan självfallet ha invändningar eller be om klargöranden

Rehabkoncept


Det är av vikt att du tar dig tid att läsa igenom konceptet. Det utgör ramen för rehabiliteringen.
Avsikten är att effektivisera  processen och undvika missförstånd.

I dokumentet kan du läsa vad rehabiliteringen innehåller, synen på somat - den levande människan, den biologiska hållningen som är i fokus i en feldenkraisprocess samt annan information. Jag har även formulerat hur jag ser på utvärdering och mätning av eventuella framsteg. Jag redvisar mer ingående mitt ansvar.

Jag ber dig särskilt uppmärksamma det egna ansvaret.

 Är det något som är oklart fråga!

I detta sammanhang finns inga dumma frågor!
Utan frågor & undran - inget lärande

Det egna ansvaret

Du ansvarar för att föra processen aktivt vidare mellan lektionerna och du behöver avsätta nödvändig tid för uppmärksamhet och övning.
Hur mycket det är går inte att säga i antalet gånger och minuter per dag men det innebär ett åtagande och en uttalad motivation och prioritering från din sida.

En kort övningssituation med hög kvalité är bättre än en slarvig och ouppmärksam, om än så ofta.

Du förbinder dig även att informera om och samordna andra rehabiliterings-, behandlings- och friskvårdsaktiviteter under tiden som rehabiliteringen på Feldenkrais Skolan pågår.

Med det menas annan behandling både inom skol- och/eller alternativmedicinen. Till detta räknas även psykoterapi. Det är inte lämpligt att samtidigt gå i behandling hos annan sjukgymnast, naprapat med flera. Eftersom metoden bygger på neuroplastiska principer kan olika motions-, tränings- och fritidsaktiviteter vara hämmande för din process. Även om du rekommenderats träning av andra aktörer kan du initialt behöva göra en paus för att du ska kunna lära om och lära nytt. Sannolikt tränar de flesta på det sätt de är vana vid sedan tidigare och då på ett sätt som inte fungerat bra.

Om du söker för en ominlärning är det inte verksamt att göra både/och innan du verkligen vet vad och hur du gör. När du kommit längre i din process kan andra aktiviteter återupptas. Du vet och kan anpassa vad som är lämpligt respektive olämpligt utifrån din frågeställning. Att lära om kan innebära att backa tillbaka till en mer grundläggande nivå.

Är din frågeställning sådan att du vill komma till rätta med ett funktionellt smärttillstånd är denna aspekt extra viktig. Ett annat viktigt perspektiv är patientsäkerheten. Detta är något vi diskuterar och gemensamt anpassar efter dina behov.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved