Om begreppet rehabilitering

skicklig, duglig, kompetent, duktig, säker, kunnig; smidig, flink

Rehabilitering är ett annat begrepp för funktionell integrering.

All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett, Worstward HO

Med rehabilitering menas att återfå en förlorad förmåga eller skicklighet. 

Det betyder inte att man kan vrida klockan tillbaka och att det blir som förr. Skickligheten, som jag ser det, är att bättre kunna hantera sig själv och få en funktionell hållning. Det innebär även att förvalta den egna livshistorien och dess minnen på ett konstruktivt sätt, i vardagen. Det innebär också att möta dagligheter och utmaningar på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt – utifrån de unika förutsättningar som är just individuella.

Människor som söker mig för rehabilitering har oftast skadat sig eller insjuknat eller varit med om trauma. Ibland stora & omvälvande skador men även små, i sig inte så allvarliga, men så ofta upprepade att de så småningom satt sin tydliga och svårhanterliga prägel på vardagslivet.

Ibland har besvären uppkommit nyligen men för en del för länge sedan, kanske 10 - 20 - 30 år sedan. En del elever protesterar angående begreppet rehabilitering och ser det som en habilitering, för det som de lär sig om sig själva upplevs som helt nytt – något de aldrig upplevt och kunnat göra förut. Det är glädjande eftersom de söker utifrån en svårighet och i stället finner en outforskad möjlighet.

Ofta berättar de som söker mig om kotor som hoppar fel eller är "förstörda" och muskler som är spända. Nerver som trycks ihop och skadats eller olika skador på själva hjärnan. De kan uppleva sig själva som känslomässigt sårbara och vara i en emotionell stelhet. Andningen är alltid påverkad.

Att kropp & själ hänger ihop vet vi väl idag ändå ser många på sig själva uppdelade när vi inleder dialogen. Jag är OK, men inte kroppen, säger de. Jag lever bara i huvudet! De söker för kroppens tillkortakommanden som de inte rår på och som de uttrycker ett främlingskap inför, en alienering.

Jag framhärdar att i handling är människan ett. Både kropp och psyke/själ går samtidigt ut ur rummet och de har inte två personnummer. Ett för sig själva och ett för kroppen. Jag talar om språket, språkets symbolik. Benämner de religiösa influenserna.

Men säger jag; för att en feldenkraisprocess ska ha en chans behövs det att på den verkliga planet - inifrån - finnas en acceptans att de är inte är uppdelade utan en enda.

Vi skannar ofta i feldenkrais. Känner efter hur vi ligger raklånga på rygg. Riktningen för processen är att kunna säga: Nu ligger jag på golvet. Nu är nu, om än flyktigt. Det är med en uppmärksam närvaro att jag är här i nuet och jag, det är hela mig, även det de delar vi skjuter ifrån oss, nedvärderar eller negerar.

Eftersom jag förmedlar ett lärande och en läroprocess använder jag begreppet lektioner. Det är en attitydfråga eftersom det som förändras är via en aktivitet inom dig själv. Du gör något annorlunda med dig själv.


Lektionerna handlar om att utveckla närvaro och uppmärksamhet, i sig själv - i handling.

  • Utgångspunkten är observation av rörelser som är påtagliga och konkreta, kännbara i ordets rätta bemärkelse
  • Förbättra sensomotorik och funktionalitet, förmåga och skicklighet
  • Vad som eftersträvas är förmågan att trots allt göra andra och annorlunda val
  • Förvånas över sig själv - aha! och bli mer självmedveten

Det finns många sätt att sitta
Är det ändamålsenligt är frågan?

 HUR GÖR JAG?

  • Kan jag agera annorlunda?
  • Kan jag ändra min hållning?
  • Kan jag förhålla mig annorlunda och mer effektivt till omgivningen?
  • Gå bättre, stå bättre, sitta bättre, sova bättre, andas bättre, hantera oro och stress osv.

Statyn heter sorg

Denna ihopdragning, som en knuten hand, är en motsatt hållning till att vara upprätt med lätthet, i full handlingsberedskap. Precis som handflatan drar ihop sig gör även buken eller magen det, fingrarna såväl som revbenen. Jag benämner det en oros- eller ångesthållning.

Detta är en gipsavgjutning gjord av Bror Hjorth

Den heter Maggan med släggan. Även hon sitter men så annorlunda än sorg. Mer som hon vilar efter utfört arbete. Även denna position på huk, med uppdragna böjda ben och rund rygg, ryggmusklerna helt i vila. 

Båda statyerna redovisar olika sitthållningar, båda ändamålsenliga.
Vi sitter olika beroende på situation och plats. Bra att kunna flera sätt, flera valmöjligheter

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved