IAPS’s definition av smärta

IASP är en förkortning av International Association for the Study of Pain. Betydelsen omdefinierades i maj 2020.

Tankar kring smärta och obehag
Alltid subjektivt / personligt

plastisk innebär formbar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.
It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais
  • Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

  • Smärta och nociception* är två olika saker. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron.

  • Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.

  • En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.

  • Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.

  • Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta.

*vävnadsskada

Smärta är
en obehaglig sensorisk och
känslomässig upplevelse
associaerad med vävnadsskada eller
möjlig vävnadsskada eller
beskriven i termer av en sådan skada.

Om smärthantering

Från Wikipedia:

Smärta kan uppstå av potentiellt skadliga stimuli, som exempelvis vid hög värme eller vid stort mekaniskt tryck. Sådan smärta kallas nociceptiv smärta (och brukar på svenska kallas vävnadsskadesmärta).

Ibland har kroppen svårt att lokalisera smärta och smärtan kan då varseblivas i en annan kroppsdel, vilket kallas refererad smärta (och ett exempel på det är att smärta vid hjärtinfarkt kan upplevas exempelvis ut i vänster arm).

Smärta kan även uppstå vid olika skador eller sjukdomar i själva nervsystemet, både i det perifera nervsystemet, PNS, och i det centrala nervsystemet, CNS, och sådan nervskadesmärta kallas neuropatisk smärta (nervsmärta).

En smärta som kännetecknas av en förändrad nociception, kallas numera nociplastisk smärta.

Strategier för ökad livskvalitet

En sammanställning av Katarina Sörngård

Ord är inte känslor,
men en lista kan vara hjälpsamt orienterande.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved