Framlänges och baklänges

Vårens tema är reversibilitet - eller förmågan att byta riktning

Sammanställning av publicerade ATMlektioner på SoundCloud

den . Träffar: 6682

Denna sammanställning är publicerad 181207 PDF[+]  

Länken till lektionen på Sound Cloud finner du under respektive termin från hösten 2013 till och med hösten 2018

Du kan även använda sökfunktionen upp till höger på sidan. Sök efter önskat tema eller position och använd ATM i sökningen för komma rätt.

Lektionerna under veckan är ca 45 - 50 minuter.  Du kan göra lektionerna fristående eller i turordning. Du kan konsekvent byta ut höger mot vänster och vice versa. Det är inte meningen att du ska byta sida innan du blir instruerad att göra detta. Det påverkar resultatet. Det finns en avsikt att skapa kontrast & skillnad mellan människans två sidor (hjärnhalvor)

Denna färg betyder en rekommenderad första lektion.

Denna färg refererar till ATM boken Medvetenhet genom Rörelse där allt beskrivs… Den innehåller modellektioner nr I – XII. För en översikt av övningarna i gröna boken se här Länk[+]

AY är en förkortning av det omfattande Alexander Yanai materialet med inspelade lektioner av Moshe Feldenkrais från 50-70 talet. Min tolkning av dessa lektioner benämns i listan med AY# nr

Denna färg betyder en längre lektion med paus inspelade ht 13 – vt14 

 

 

Tags: ATM SoundCloud

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais