För vad & för vem?

den . Träffar: 15234

Du kan använda dig av feldenkrais för att

  • söka efter en vidgad självbild
  • definiera skillnaden mellan vila & oro
  • utveckla motorisk färdighet
  • utveckla ökad självkontroll
  • uppnå ökad självständighet
  • visa på alternativa handlingssätt

feldenkrais används av
människor i utövande yrken som musik, teater & dans
idrottsutövare inom ett vitt spektrum av sporter.

feldenkrais är användbart för
ergonomi och hantverk
arbetsteknik och hobby.


feldenkrais används för
habilitering & rehabilitering eftersom metoden har terapeutiska effekter.

feldenkrais används i
olika förebyggande hälsosammanhang och fungerar som friskvård.

Feldenkrais är ett pedagogiskt system för att utveckla (själv)medvetenhet, ökad kontroll och förbättrad skicklighet.

Du erbjuds redskap för ett livslångt lärande, en dynamisk väg till självinsikt och personlig utveckling.  Du kan upptäcka hur du verkligen gör, oavsett vad du sysslar med, och finna alternativa handlingssätt. Grunden i metoden är den biologiska hållningen som är något förmer än att stå rak samt ökad handlingsberedskap för livets olika skeenden.

Metoden är till sin natur inte korrigerande där begrepp som rätt & fel är vägledande utan innebär ett stort mått av ansvar och frihet. Detta är ovant för många och det kan ta lite tid att vänja sig att inte få entydiga svar utan bara möjligheter.

Med en ökad medvetenhet om hur du använder dig själv får du möjlighet att utveckla förmåga(skicklighet) i grundläggande färdigheter som att ligga ner, resa dig, sitta, stå, gå och springa, bära upp huvudet, använda armar och händer osv. Utifrån dina egna behov kan du sedan anpassa det du lär dig till precis det du önskar lära dig . Behöver du rehabilitering lär du dig stegvis återfå den förmåga du förlorat.

Med en effektivare hållning kan du förvänta dig att röra dig med mindre ansträngning och obehag, få en lättare andning, bättre koordinationsförmåga och balans allt utifrån en vidgad självbild.  Sannolikt påverkar detta även ditt emotionella liv och du får en snabbare återhämtning efter överansträngning, skadlig stress och skador.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais