Om Feldenkrais Skolan

den . Träffar: 523

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet inom feldenkraispedagogiken

Skola som begrepp har flera betydelser.

En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material.

Feldenkrais Skolan
- är det fysiska rummet och tiden, det vill säga platsen där lektioner förmedlas. I realtid.
- i realtid används även Zoom
- representerar även det omfattade systemet feldenkrais, en pedagogik som stimulerar till var och en till ett nyfiket och självständigt lärande, under devisen lära sig lära - igen.

Alltså en skola i tredubbel bemärkelse.

De nya webbaserade medierna ger utrymme för en enorm mängd information i många former. Så även inom feldenkrais. En sökning på de olika sökmotorerna ger flera miljoner träffar. På YouTube finns många videos. Inspelade lektioner i CD format, podradio & MP3  går att finna i ett stort utbud av varierande kvalité. Även gratis. Det finns bloggar och debattforum.

Ändå anser jag att ett mellanmänskligt möte har ett unikt värde. Jag & Du. Därför skapas lektioner "live" i en kontinuerlig dialog för att stimulera och stötta det elementära utforskandet av självet. Feldenkrais är definitionsmässigt en dialogpedagogik.

I samband med den sociala distanseringen under pandemin sker numera en live undervisning även via Zoom för ATM lektioner.

Till skolan kommer elever från skilda bakgrunder och miljöer. En del enbart för rehabilitering, andra för egen utveckling i gruppform eller i kombination av både och. Många elever tar ATM lektioner i flera terminer, 3 - 4 år eller 10 år. Precis som i andra lärosystem krävs det en mognadstid med många timmars övning.

Feldenkrais Skolan är belägen i Norra Ekoparken, i stadsdelen Bergshamra,  Solna mellan Ulriksdals slottspark och Brunnsviken. Nära tunnelbana och bussar. Rimlig anslutning till pendeltåg. Gratis parkering utanför dörren.

Min lektionsrum är en före detta skolsal, byggd 1954, med högt i tak och stora fönster åt två håll. Ekgolvet är vackert och väggarna ljusa. För innerstadsbor finns de nödvändiga träden inom synhåll och omgivningen är lugn och tyst. Det finns tillgång till vilrum om någon behöver stanna upp efter lektionerna. Lekande ekorrar hoppar och klättrar utanför fönstren. En fridfull inbjudande plats med atmosfär för att göra inre arbete. 

Bibliotek

Jag har bokhyllor i väntrummet. Mycket kring ämnesområdet feldenkrais och somatik men även annat som har att göra med medvetenhet och livsfrågor, humor och poesi. Även om böckerna finns på annat håll är det stimulerande att erbjuda ett hemlån kring något som angår just nu. Kultur och rehabiliering hör absolut ihop. Kultur och feldenkrais likaså. Organiskt lärande stödjs och stimuleras av kultur.

Försäljning

Tåstrumpor av märket Bola i bomull och ylle. Anledningen är att en väl fungerande fot med flexibilitet i tår, mellanfot och häl är grundförutsättningen för balans & funktion och biologisk hållning. I detta sammanhang kan en strumpa med differentierade tår vara en stimulans och ett steg på vägen.

Twitter

Jag har även ett twitterkonto @evalaser. Jag twittrar och retweetar det jag finner relevant. Det är inte alltid jag håller med. Du kan se den senaste tweeten längst ner på sidan.

Facebook  

Feldenkrais Skolan har en facebooksida. Länk[+] Gilla den gärna! Den fungerar som kommunikation med elever, både aktiva och för de som tidigare gått på skolan. Den är även ämnad åt alla som är intresserade av Feldenkrais. Jag lägger upp länkar och informerar om verksamheten. Publicerar någon fundering. Jag avser att samordna den med nyheter på hemsidans blogg.

SoundCloud

Ljudmolnet SoundCloud är ett media för att publicera ljudfiler. Sedan september 2013 publicerar jag regelbundet en veckolektion. Det finns 145 lektioner att utforska. Underåren har klicken samlats och i januari 2018 räknar de till omkring 30 000. Det kostar inget att lyssna och avsikten är att stimulera och sprida detta form av lärande. Det är även min kvalitetssäkring  där undervisningen och min kunskap är öppen för genomlysning. Det går att nå lektionerna direkt via hemsidan. Länk [+]

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais