Verksamheten under pandemin

den . Träffar: 1350

Feldenkrais Skolans verksamhet på Lostigen är fortsatt stängd

Uppdatering 11/3 2021

Till patienter och elever,

Idag när detta skrivs är det ett år sedan jag stängde Lostigen för besök första gången. Därefter tog jag emot från midsommar t o m oktober för att igen stänga.

Nu väntar jag tålmodigt på att bli vaccinerad. Tillhör grupp 2, 69 år. När vaccinationen bedöms ge mig skydd planeras för att återuppta besök rehab och möten i samma fysiska rum. 

ATM undervisningen fortsätter via Zoom i alla fall fram till sommaruppehållet.

Mitt avtal inom den nationella taxan tillåter inte vård via Zoom utan kontakten och processerna får stöttas via telefon mot en blygsam ersättning från regionen.

Delta gärna i min hälsovårdsverksamheten med ATM undervisning via Zoom två gånger per vecka 
En tidig onsdagskväll och en torsdagsförmiddag. 

Vänliga hälsningar
Eva Laser

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 mm publicerade 200401 PDF[+]

Tvätta händerna!Memotus icon 1000px wide     

 

Känner du stark oro inför pandemin? Det finns ett nätbaserat behandlingsprogram via Region Stockholm PDF[+]        

 

Vi kan definiera hälsa utifrån hur snabbt och skickligt en individ kan återhämta sig och/eller anpassa sig till nya situationer i  sin omgivning.
Det betyder ett medvetet förhållningssätt som måste hållas vid liv och ständigt vidmakthålls – kontinuerligt.

 

 

Tags: Information