Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Varumärket kroppskännedom

den . Träffar: 6968

Om att se människan 

Jag blev inbjuden att delta i panelen vid ett seminarium vid sjukgymnastdagarna 15/9 2011 Länk [+]. 

Rubrik: Kroppsmedvetande – Vad är det? Varför är det bra? Är det alltid bra?

Lena Hedlund, ordförande i Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom LSR var moderator och ansvarig. Sektionen har senare bytt namn till Sektion för fysioterpeuter för mental hälsa Länk[+] Det är inom denna gruppering som feldenkraismetoden vanligen defineras när den används inom fysioterapin.
Övriga medverkande i panelen var Amanda Lundvik Gyllensten,  Adrienne Levy Berg  m.fl

Jag fann frågorna märkvärdiga och förstod efter paneldiskussionen att vad som dryftades var olika fysioterapeutiska metoder & inriktningar alltså varumärken och inte paradigmet kropssmedvetande/ kropps(själv)medvetenhet som sådant. Här är min stådpunkt och svar på de i förväg förberedda frågorna. PDF[+].

I mitt inläggrefererar jag till följande artikel Om kroppsmedvetande och kroppsuppfattning Länk[+]

Läs gärna själv vad författarna redovisar för uppfattning om feldenkrais. Jag läser det som ett utifrånperspektiv, ett tyckande, något som är vanligt i den sk. vetenskapliga fysioterapisfären. Man forskar & uttalar sig kring något läst & förenklat men det är mer komplext att lämna det egna pradigmet och tänka från andra sidan.

Yochanan Rywerant, min lärare i feldenkrais skrev en artikel kring detta, Envising the Feldenkrais Method, publicerad på annan plats på hemsidan Länk[+]

Mer om fysioterpeutisk forsknng och feldenkrais kommer...

Tags: Debatt

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais