Varumärket kroppskännedom

den . Träffar: 6972

Om att se människan 

Jag blev inbjuden att delta i panelen vid ett seminarium vid sjukgymnastdagarna 15/9 2011 Länk [+]. 

Rubrik: Kroppsmedvetande – Vad är det? Varför är det bra? Är det alltid bra?

Lena Hedlund, ordförande i Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom LSR var moderator och ansvarig. Sektionen har senare bytt namn till Sektion för fysioterpeuter för mental hälsa Länk[+] Det är inom denna gruppering som feldenkraismetoden vanligen defineras när den används inom fysioterapin.
Övriga medverkande i panelen var Amanda Lundvik Gyllensten,  Adrienne Levy Berg  m.fl

Jag fann frågorna märkvärdiga och förstod efter paneldiskussionen att vad som dryftades var olika fysioterapeutiska metoder & inriktningar alltså varumärken och inte paradigmet kropssmedvetande/ kropps(själv)medvetenhet som sådant. Här är min stådpunkt och svar på de i förväg förberedda frågorna. PDF[+].

I mitt inläggrefererar jag till följande artikel Om kroppsmedvetande och kroppsuppfattning Länk[+]

Läs gärna själv vad författarna redovisar för uppfattning om feldenkrais. Jag läser det som ett utifrånperspektiv, ett tyckande, något som är vanligt i den sk. vetenskapliga fysioterapisfären. Man forskar & uttalar sig kring något läst & förenklat men det är mer komplext att lämna det egna pradigmet och tänka från andra sidan.

Yochanan Rywerant, min lärare i feldenkrais skrev en artikel kring detta, Envising the Feldenkrais Method, publicerad på annan plats på hemsidan Länk[+]

Mer om fysioterpeutisk forsknng och feldenkrais kommer...

Tags: Debatt