Tonus, muskelspänning & avslappning

den . Träffar: 9817

Muskelkontraktion är den process varvid muskel vävnad kontraheras läser jag på Wikipedia

och artikeln fortsätter "Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin turmyofibriller som är uppbyggda av sarkomerer. En sarkomer består av aktinfilament (tunna filament), myosinfilament (tjocka filament) med flera proteiner.

Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln.

Då släpps kalciumjoner ut från sarkoplasmatiskt retikulum (SR) och kan binda till ett proteinkomplex med tre olika sorters troponin. Detta medför att ett annat protein, tropomyosin, flyttas ur sitt viloläge och möjliggör för aktin och myosin att binda till varandra. Kontraktionen kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Genom en process som kallas korsbryggecykeln kan sedan aktin och myosin "klättra" på varandra och på så sätt få sarkomeren (och därmed hela muskeln) att dras ihop.

Kontraktionen kan antingen vara isometrisk eller isotonisk. En isometrisk kontraktion innebär att muskelns längd är konstant medan spänningen ökar, och en isotonisk kontraktion innebär att muskeln förkortas under konstant belastning (förutsatt att kraftutvecklingen i muskeln överstiger belastningen som lagts på)..."

Du kan läsa mer här Länk[+].

Jag har valt att citera Wikipedia för det är en kortfattad information i ett ämne som det finns hyllmeter av forskning kring. Det fetstilta ovan är skillnaden som gör en skillnad. Under feldenkraislektioner förändras nervimpulsen och med den muskeltonusen. Musklerna är det aktiva redskapet under lektionen. Tonus är för många en ovanlig term och de använder istället spänning och avslappning.  Det finns en muskeltonus i en vilande muskel som är olika för var och en. Hållningstonus är den muskelton som arbetar mot gravitationen och som håller människan upprätt.

 ej färdig artikel

Citatet nedan från en intervju med Moshe Feldenkrais Image, Movement, and Actor: Restoration of Potentiality;
A discussion of the Feldenkrais Method and Acting, Self-Expression and the Theater Länk[+]

"...Feldenkrais: Most people do not realize the amount of useless strain they have in their eyes, mouth, legs, stomachs. This strain is harmful mostly because the keenness of our self-realization depends on the amount of strain that is present.

Schechner: In other words, to really concentrate, the strain must be decreased. Doesn't this relate to some of Stanislavski's theories of relaxation, that to concentrate one must first know how to relax?

Feldenkrais: But not just to relax, because if you really relax you can't do anything! A properly relaxed person has difficulty in collecting his members to move. What we want is eutony, which doesn't mean lack of tension, but directed and controlled tension with excessive strain eliminated. This is not flaccidity, but muscular tension only equivalent to the demands of gravity.

Schechner: And how do you train to get this perfect balance?

Feldenkrais: We have an inexhaustible series of techniques. First, very small movement. If you lie down and try to lift your head, say one hundredth of an inch, and lower it again, and do that quickly thirty or forty times, and then stop, you'll find an incredibly heightened awareness of what's happening there. Stand flat-footed, and then raise your heels and let your body drop back. Fifty small movements like that and you'll suddenly detect incorrect standing. Go on. do it.

Now try to walk. What do you feel? A coming down?

Schechner: It's really weird. Much lighter..."

Tags: Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais