Terminens tema:

Enskild lektion FI

Funktionell Integrering är ordlös kommunikation

via skelettet rakt in i Centrala NervSystemet, till hjärnan och sinnet. Det är ett gemensamt utforskande av två aktiva individer. En pedagog & en elev. Tekniken är utvecklad av Moshe Feldenkrais.

 

Y.Rywerant teaches FI
© The picture is protected
Bilden visar min lärare Yochanan Rywerant demonstrerande en FI under en utbildning.
Position är väl vald. Den är ovan men samtidigt trygg. Den förmedlar stöd.

När eleven så småningom reser sig upp till sittande så kommer hela hennes hållning att ha påverkats och framförallt då höger arm men i synnerhet hela den högra kropsshalvan. Hon kommer sannolikt att sitta annorlunda , andas djupare ner i länden (mellangärdet fäster i skelettet och inte i magen) och hålla upp huvudet annorlunda. Armarna kommer att kännas långa och axlarna ha sjunkit ner. Sannolikt kommer manipulonen, informationen att upprepas spegelvänt.

Av YR blick att döma framgår att han är i dialog med kvinnan. Han ställer frågor via sina händer och hon svarar på den stimuli han förmedlar, vilket i sin tur innebär en ny fråga, en ny manipulon. Är detta OK? Accepterar du detta eller är det bättre så här?

Det finns ett före och ett efter denna position. Den här kommer sannolikt inte i början av lektionen. Det finns en inre logik i hur pedagogen väljer både position och hur och i vilken ordning de ordlösa frågorna ställs. Det är tekniken. Själva informationsdelen av lektionen är ungefär 45 minuter lång.

Ett  samtal kring frågorna inleder lektionen;

  • Vad vill du ha hjälp med?
  • Vad vill du förbättra?
  • Vad vill du kunna göra som du inte kan göra nu.

Med andra ord funktionella frågeställningar med inrikting på handling. Lektioner avslutas med en uppsamlande integrerande del. Allt som allt ca. en timme.

Ibland övergår en FI till en variation av en ATM fast indivduell. Allt för att stimulera elevens process att lära sig lära -igen.

Yochanan Rywerant smålog som svar på frågan varför han upprepade samma övnining så ofta, att han ser det annorlunda. Han ställer samma frågor men han får aldrig samma svar. Varje individ responderar på ett för henne unikt sätt.

Läs mer om:

 individinriktad rehabilitering

om begreppet rehabilitering

 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais