Terminens tema:

Tema Vt 2021; Nyfikenheten som drivkraft

den . Träffar: 1581

Angående vårterminens tema - nyfikenheten som drivkraft

Nyfikenhet drivs av överlevnadsinstinkter...

Homeostasen är det biologiska verktyget för livet

Nyfikenheten som parhäst till det tankfulla & eftertänksamma

Hösten 2020 utgick jag i min undervisning från temat orientering i tid och rum och navigationen i rumtiden.

Jag ställde även frågan hur det går till att upprätthålla en tankfull attityd till omvärlden och vad som krävs för att ständigt förnya det eftertänksamma tillståndet. Som parhäst till det eftertänksamma avser jag att under våren 2021 utforska dels vad nyfikenhet är, och dels hur sambandet med den egna drivkraften tar sig uttryck och stimuleras. När den ena blir det andra.

 

Att uppamma lugnet

Image

Betydelser av ny&fiken

Jag börjar med ordens betydelser eftersom det är en fördel att ringa in orden och språket som vi kommunicerar genom och som har så olika betydelser för var och en. Som så mycket annat. Nyfiken är ett bindeord av ny och fiken.

Ny, enligt Svenska Akademins Ordbok, betyder gjord eller etablerad för första gången, färsk, nyligen gjord eller odlad, okänd, annorlunda än den gamla; oprövad, oerfaren, oanvänd.


Om Gustav Vasa, som blev kung några år efter blodbadet där hans far brutalt mördades, skriver Erik Jöransson Tegel år 1622 i ”Then stoormechtige, högborne furstes och christelighe herres, her Gustaffs, fordom Sweriges, Göthes, och Wendes konungs etc. historia. 1–2 sålunda om GVs nyfikna söner.

” Både Konungh Erich och hans broder Hertigh Iohan, wore så eenträgne, fikne och hugse här medh, at Fadren moste lata them haffua theras wilie.”

Fikne, skriver EJT, det är samma ord som fiken vilket hör ihop med att vara ivrig, att skynda och ivrigt sträva efter att uppnå något eller hastigt begiva sig någonstans. Fart och fläkt hör ihop med att fikia. Att stå i och hava bråttom.

När ny och fiken sätts ihop till nyfiken får ordet två klanger, till fördel och till nackdel.
Dels vetgirig, kunskapstörstande, ja intresserad och vid alla tillfällen tilltagsen och outtröttlig. Dels ”betecknade att någon har benägenhet att opåkallat eller närgånget söka få kännedom om sådant som icke angår hen eller som är avsett att hemlighållas” för att citera filologen och historikern Ericus Johannis Schroderus, (ca 1608–1639) Nyfijken får näsewäder (dvs. näsbränna) skrev Olof Grubb 1665.

Tycks det fortfarande så att det är ofint att vara nyfiken?

”Människor lever allt för kort tid at inhämta de kunskaper, deras nyfikenhet, deras åtrå och behov erfordrar” anser Anders Johan von Höpken (1712 - 1789) som var en av sin tids förnämste skriftställare. Allt enligt Svenska Akademins Ordbok.

Hur långt tillbaka ska vi gå för att förstå nyfikenhet?

Nyfikenhet är ju inte enbart en mänsklig egenskap,
allt som förflyttar sig har en nyfikenhet i någon mån.

Nyfikenhet är kopplad till självbevarelsedriften, överlevnadsinstinkten. Att skaffa föda. Fånga byten. Undvika attack. Finna gömställen och finna bakhåll. Att finna och uppvakta en partner. Konkurrera. Välja.

Bli starkare än den Andre och förfina egenskaperna för att göra allt uppräknat möjligt och bättre. Leken är ett av den nyföddes verktyg för att stilla nyfikenheten och komma på benen. Lek gör sig bra i sällskap. Nyfikenhet närs av trygghet.

Människans nyfikenhet är mer. Vår hjärna är mer än de andra djurens. Vi kan skapa externa händelser som är relaterade till imaginära föreställningar och vi kan få dessa drömmar att bli verklighet utanför oss själv.
Nyfikenheten tvingar oss att analysera den yttre världen, studera detaljer. Vi kan skapa inre bilder och beskrivningar, på gott och på ont, som är annorlunda än vad som finns i omvärlden och vi kan manipulera faktiska händelser, som i sin tur är en produkt av vår nyfikenhet till nya mönster, till nya tankar, till nya idéer.

Jag skriver i bloggen 9/1 -21 att tillit och trygghet skapar förutsättningar för nyfikenhet men även obehagliga och obekväma förhållanden kan trigga nyfikenhet till att finna en lösning ett alternativ och de delar av hjärnan som ansvarar för inlärning och minne aktiveras lite extra så att vi kan lära oss och komma ihåg vad vi har lärt oss mer effektivt. Och för att vi inte ska vara uppgivna blir vi belönade för denna nyfikenhet.

Slutligen, för att nära en feldenkraisprocess behövs en nyfikenhet. Den kommer inifrån ut, den finns i oss biologiskt. Samtidigt kan den ha svalnat av besvikelse, rädsla eller känslor av otillräcklighet och oförmåga. Eller kravet på en lösning istället för att bara ge sig i kast med nyfikenheten för nyfikenhetens egen skull. Vid sådana omständigheter är det bra att avsätta tid för att delta i en lektion som i all stycken är skapad för att stimulera just denna nyfikenhet.

 

Månpromenad för att imponera på damerna

Utifrån det tänkande som jag redovisar om drivkraften för att göra nytt är fortplantningen självklart med.

ATM via Zoom

Tider

Onsdagar klockan 18.00 -19.00 Zoom rummet öppnar 17.45

Torsdagar klockan 9.00 - 10.00 Zoom rummet öppnar 8.45

Datum

Vårterminen börjar vecka 2 onsdag 13/1 & torsdag 14/1

Lektioner är planerade 11 veckor fram till påsk med idé om förlängning fram till sommaren.

ATM delen av lektionen spelas in och publiceras på svenska ATM podden

 

 

PDF MED INFORMATION  Länk[+]

 

Terminens första lektion

Lektionerna spelas in och ljudfilen publiceras, bara min röst, inga elever.

De inspelade ATM publiceras på SoundCloud. En del är publika, de flesta når du genom prenumeration på svenska ATM Podden