Terminens tema:

Tema för vårterminen 2022

den . Träffar: 118

Vart vill jag med min feldenkraisprocess?

Vårterminens tema i PDF[+]

 

Från inbjudan:

Det krävs en uttalad motivation att delta i ATM lektioner eftersom de hela tiden snuddar vid något ovant och oförutsägbart. Själva lektionens innehåll är enligt klassisk feldenkrais okänt för deltagarna innan den börjar. Man kommer till en feldenkraislektion rätt och slätt.

Denna termin avser jag att ägna tid till att sätta ord på vad en feldenkraisprocess kan innebära mer generellt och även stötta var och en att klargöra den egna riktningen.
Det finns självklart preventiva element i ATM eftersom en god utförd lektion organiserar upp, lugnar ner och reducerar entropin. Med det menas en ökad nyanseringen i rörligheten, både känslomässigt såväl som den mer konkreta balansen, att stå stadigt med en ökad lätthet. Men det finns mer.

Åldersspannet bland deltagarna spänner över många åldrar från tidiga tjugoårsåldern till dryga åttio. Åldern är mindre viktig. Det är förmågan till en uppmärksamhet som alstras inifrån och även riktas inåt, som avgör om lektionen blir givande eller ej. Samtidigt är det något man kan öva upp, det jag kallar att lära sig lära igen.

Några ledord att arbeta med till terminen sätter igång

Under förberedelse

 1. Hur tänka kring asymmetrier i handling

 2. Utveckla förmågan till gränssättningen

 3. Förstå min (in)riktning

 4. Granulering av känslor - vad är det?

 5. Vila & oro är motsatser, oro kan förstås som både rädsla & ångest.
  Hur är det verksamt att applicera feldenkrais mer konkret på orosvanor

 6. Förstå mer om hur min oro tar sig kroppsligt uttryck

 7. Vad betyder en upprätt hållning för mig? Vad skulle jag vilja förbättra?

 8. En snabbare återhämtning men inte en ATM

 9. Mindfulness och feldenkrais