Lektioner i grupp - ATM

den . Träffar: 728

Om ATM lektioner

Vad betyder ATM?

ATM är en förkortning av Awareness Through Movement.

Det är den engelska titeln på den bok som Moshe Feldenkrais gav ut 1967 och som är en teoretisk och praktisk sammanställning av lärandet enligt den pedagogiska metod som han upptäckt och sammanställt.

Originalets titel är Förbättra förmågan eller skickligheten.
Den svenska översättningen är Medvetenhet Genom Rörelse alltså MGR.

Många svenska pedagoger använder MGR men jag har valt att behålla den engelska förkortning då jag vill poängtera ordet awareness vilket är skilt från consciousness. Båda orden översätts till medvetenhet på svenska men de engelska orden hänvisar till två olika fenomen.

Det är medvetenhet (awareness) genom rörelse och inte tvärtom rörelse genom medvetenhet. Tråden genom nålsögat och inte nålsögat genom tråden. Genom är synonymt med via eller med hjälp av. Via i sin tur betyder vägen.


Vägen till medvetenhet går genom rörelse.
Med awareness menas att veta vad man kan veta.

Jag kommer att diskutera skillnader mellan consciousness och awareness mer ingående på annan plats.

Det finns två modaliteter att lära med feldenkrais

1) Genom att ta emot pedagogens instruktioner via ord, antingen genom tal eller text. Det går även att självinstruera sig, man känner till tillvägagångssättet och övar från minnet eller genom att konstruera egna lektioner. Detta att bli guidad har sina fördelar då det frigör all den tankeverksamhet som åtgår i planering av innehållet i själva lektionen och dess innehåll . I en pedagogledd lektion ligger det ansvaret hos pedagogen och eleven kan hänge sig åt upplevelsen och utförandet.

2) Genom att ta emot information huvudsakligen icke verbalt via pedagogens händer i en ordlös dialog, en dans som förbinder pedagogen och eleven där pedagogen ger förslag och eleven accepterar eller avvisar förslaget. Den formen har kommit att kallas funktionell integrering, FI

I denna artikel behandlas ATM.

M. Feldenkrais undervisar en variation av övning 5

Image

Övning 5 har titeln koordinering av böj- och sträckmusklerna

© The picture is protected.

Lektionen finns att studera på sid 119 i gröna boken

För dig som är ansluten till svenska ATM podden finns flera tolkningar  inspelade.

Lektion i stället för behandling

Lektioner är ett vedertaget begrepp för lärandet. Så är övandet. Vi använder övandet när det gäller att spela och lära språk. Vi använder träna när det gäller fysiskt arbete, sport och idrott. Feldenkrais lektioner är inte ämnade att vara ansträngande, inte heller träning eller gymnastik.
Andningen bör hållas lugn.
Moshe Feldenkrais avslutar kapitlet några allmänna iakttagelser sid 63–68 i boken medvetenhet genom rörelse (gröna boken)

"Under inlärningen anpassas aktivitetens rytm till andningsrytmen. När organisationen av kroppen förbättras och anpassar sig, organiseras andningen spontant till rörelsens rytm."

En lektionstimme

En feldenkrais lektionen byggs upp i en speciell ordning och struktur utifrån hur hjärnan hanterar information. Jag anpassar tiden för lektionen till cirka 45 minuter. 40 – 50 minuter är en vedertagen tid för lektioner och sessioner av skilda slag. Under den tiden sker en process i hjärnan som efterfrågas. Något förändras sker efter lektioner om de utforskas på rätt sätt enligt den ordning som utmärker just dessa lektioner. Detta något är individuellt men eftersom tonus och muskelsammandragning dvs. rörelse är föremål för uppmärksamhet uppstår vanligen en högre kontroll som upplevs som vederkvickande som efter en god natts sömn. Det är de viljemässiga styrda rörelserna som är redskapet för utforskandet och lärandet och eftersom de är just viljemässiga kan både ansträngning och rytm styras och förändras.

En insikt, en Heureka uppstår, och den tanken blir sedan något att gå tillbaka till, uppmärksamma och medvetandegöra.Dynamisk hållning - biologisk hållning

En dynamisk biologisk hållning står i fokus och utforskas i sina beståndsdelar.

Deltagarna kan förvänta sig en ökad funktion, kontroll och förmåga av det som förenklat sammanfattas med att ligga ner, sitta, resa sig, stå och gå ja även springa samt att använda händer och armar i alla sammanhang. I helhetssynen innefattar lärandet även psyket, sinnet och närvaron.


Varje lektion är unik och det finns rika tillfällen för anknytning och stimulans till självstudier och ett organiskt lärande.

Lektionerna är i detta en början, en repetition och en fortsättning - allt beroende på var du är.

 

Hur det går till?

Övningarna utförs vanligen på mattor på golvet för att avlasta balanssystemet från gravitationens inverkan. Det är i grunden tryggt på golvet, det går inte att ramla av ett golv. Det finns även lektioner som utförs sittande eller stående. Lektionerna innehåller alltid ett överraskande moment och är därför inte utformade som en ritual. Varje lektion innefattar något nytt och annorlunda för att kittla nyfikenheten och lärandet. Det är det icke habituella, det icke vanemässiga, som adresseras.

När du väljer plats är det viktigt att du lägger dig rakt i förhållande till väggarna i ditt rum eftersom denna orientering är viktig för lektionens kvalité.

Att vara vaken och inte sovande, att vara medveten innebär att vi vet var vi är och hur vi förhåller oss till omgivningen till rummet. Både det temporospatiala och spatiotemporala är föremål för uppmärksamhet. De är strikt förbundna med vår förflyttningsförmåga, att röra sig.

Temporospatial är relaterad till både tid och rum medan spatiotemporal är med avseende vårt eller i både rum och tid. 

Hur får du ut så mycket som möjligt av feldenkraismetoden?

Mikael Lönnbjer har formulerat några praktiska tips och 9 viktiga saker om detta lärande. 

[+]PDF

Tags: ATM