Rullande sallamander

Seminarium för feldenkraispedagoger

den . Träffar: 5322

Oslo 27 febr - 1 mars 2015 med Norske Feldenkraisförbund

Inbjudan se Länk[+]

Seminariet gick av stapeln på Haraldshjem Vandrarhjem i Oslo. Det blev mycket lyckat och uppskattat. Som mest deltog 17 pedagoger.

Innehållet blev den kombination av teori & praktik (ATM-lektioner) som var planerat. Teorin stöttes upp av ett omarbetat kompendium som tidigare utarbetats för fortbildning på Feldenkrais Skolan åren 2005-2009.

Ett föredrag kring min sakgranskning av översättningen av Kroppen och det Mogna Beteendet, som jag höll på SFAF's årsmöte 2010, hölls i omarbetad form med en expose & sammanlänkning av Moshe Feldenkrais' böcker som tema.

En del av de YouTube filmer som jag använder i undervisningen på Feldenkrais Skolan redovisades. Länk[+]

 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais