ATM grupper

den . Träffar: 12334

I lektioner i grupp

guidas du via muntliga instruktioner och du får utföra enkla rörelser som byggs upp i en speciell ordning utifrån hur hjärnan hanterar information och lär sig.

 

Du uppmanas att uppmärksamma och känna in den sensoriska upplevelsen och utforska om du kan utföra instruktionen på ett för dig enkelt och ändamålsenligt sätt. En lektion är ca 45-50 minuter netto. Varje lektion inleds med frågestund.

Övningarna utförs vanligen på mattor på golvet för att avlasta balanssystemet från gravitationens inverkan. Det finns även lektioner som utförs sittande eller stående. Lektionerna innehåller alltid ett överraskande moment och är därför inte utformade som en ritual. Varje lektion innefattar något nytt och annorlunda för att kittla nyfikenheten och lärandet.

Kontinuerligt tema

Lektionerna följer min tolkning av feldenkraispedagogiken. Jag månar om att vara nära källan. Dr Feldenkrais efterlämnade ett digert material som jag som utbildad pedagog har tillgång till. Det skyddas av stränga copyrightregler. Lektionernas olika infallsvinklar går bland annat att följa teoretiskt & praktiskt genom boken Medvetenhet Genom Rörelse.


På bilden under visar M. Feldenkrais en variation av övning V; koordinering av böj- och sträckmusklerna, sid 119 i boken.


M.Feldenkrais teaches ATM
© The picture is protected.

Detta innebär att den dynamiska hållningen står i fokus och utforskas i sina beståndsdelar. Deltagarna kan förvänta sig en ökad funktion, kontroll och förmåga av det som förenklat sammanfattas med att ligga ner, sitta, resa sig, stå och gå ja även springa samt att använda händer och armar i alla sammanhang. I helhetssynen innefattar lärandet även psyket, sinnet och närvaron.

Varje lektion är unik och det finns rika tillfällen för anknytning och stimulans till självstudier och ett organiskt lärande.

Lektionerna är i detta en början, en repetition och en fortsättning - allt beroende på var du är.

Hur får du ut så mycket som möjligt av feldenkraismetoden? [+]PDF

Mikael Lönnbjer på www.feldenkraisstudion.se har skrivit praktiska tips och 9 viktiga saker om lärande.

Något att tänka på!

Att ta lektioner i en grupp med främlingar avskräcker många från att ens pröva på.

Att behöva samtala personligt med okända människor kan vara svårt. Men feldenkrais i grupp är inte en grupp psykologisk företeelse. Det är inte heller meningen att man ska öva sig i att tala och berätta om sig själv.
Vad som sker är att var och en övar & utforskar rörelser i enskildhet på golvet efter pedagogens instruktioner.

Gruppen skapar avskildhet samtidigt som individen ingår i den större gruppen.
Att ta lektioner i grupp är stödjande på flera vis till skillnad från eget arbete med övningar från minnet eller bok & band.

Framförallt är det levande undervisning i dialog mellan en erfaren pedagog & elever. läs mer i [+]PDF

Tags: ATM