Vad kostar feldenkraislektioner?

den . Träffar: 13242

Rehabiliteringsverksamheten

fungerar som en sjukgymnastmottagning, det vill säga att den är ansluten till Stockholms läns landsting. Det innebär att högkostnadskort och frikort gäller. Ett besök 200 kr. Gränsen för frikort är 1 150 kr. SLL's information. Länk[+]

Du kan betala kontant, med Swish eller med bank- och Plusgiro. 

Det finns inget remisskrav för besök hos sjukgymnast. Förutsättningen för en rehabilitering är att du har en medicinsk frågeställning  som är föranledd av skada eller sjukdom. Nersatt funktionsförmåga och/eller arbetsförmåga påverkar bedömningen. Efter 1/1 2015 gäller en ny vårdlag. Det innebär att det är möjligt att söka vård över hela Sverige och inte enbart i det län man bor.

En rehabilitering som här avses innebär inte att man vårdas frisk. Det innebär att du får kvalificerat stöd att få igång och vidmakthålla en utforskande process och självstudier (egenvård).

Återbud som lämnas senare än 24 timmar från avtalad besökstid debiteras med patientavgift 200 kr. Återbudet kan lämnas på telefon, SMS eller e-post. Frikort gäller inte för återbud.

Patienter rekommenderas att kombinera sin rehabilitering med ATM lektioner i grupp för att få en effektivare process. Detta under förutsättning att det inte finns funktionella hinder.

Gruppverksamheten feldenkraisATM@evalaser

Undervisningen i grupp är organiserad terminsvis i en hösttermin och en vårtermin.
En del elever deltar hela terminen, andra kommer ett antal gånger, kanske prövar på eller kommer oregelbundet utifrån andra åtaganden. Någon kommer enstaka lektion. Det går att komma fler gånger per vecka för nersatt pris. Det går att byta dag i mån av plats, även till lördag.

Feldenkrais räknas som friskvård och det går att använda friskvårdsbidraget från arbetsgivare. Gruppverksamheten har momsplikt, 25 % vilket ingår i avgifterna nedan.

Min avsikt är att skapa flexibilitet och att göra det möjligt att komma. Terminsavgiften går att dela upp på flera betalningar. Klippkort går att flytta med till nästa termin

Schema vårterminen 2020 

Feldenkrais räknas som avdragsgill friskvård. PDF[+]

      friskvårdskuponger 

Actiway

 

Avgifter för ATM:

klippkort 10 lektioner

1 700 kr

enstaka ATM lektion 

   180 kr

 BankGiro 5357 - 1196 

Swish ABet150

Telefonnummer: 123 412 67 51

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais