Motion in gravity

Personlig utveckling

den . Träffar: 8477

Självfallet behöver du inte vara i behov av sjukvårdande behandling för att åtnjuta lektioner i funktionell integrering (FI).

Den unika ordlösa dialogen som är FI's kännetecken förmedlar information som är helt anpassad efter dina frågor och är oftast förenade med en insikt som kan överbrygga eller sammanfatta utforskandet i gruppsituationen. Ett komplement är ofta att rekommendera. Dessa lektioner täcks inte av sjukförsäkringen. Kontakta med din fråga för prisuppgift.

 

fiskar av konstnär Håkan Dahlström

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais