Personlig utveckling

den . Träffar: 8314

Självfallet behöver du inte vara i behov av sjukvårdande behandling för att åtnjuta lektioner i funktionell integrering (FI).

Den unika ordlösa dialogen som är FI's kännetecken förmedlar information som är helt anpassad efter dina frågor och är oftast förenade med en insikt som kan överbrygga eller sammanfatta utforskandet i gruppsituationen. Ett komplement är ofta att rekommendera. Dessa lektioner täcks inte av sjukförsäkringen. Kontakta med din fråga för prisuppgift.

 

fiskar av konstnär Håkan Dahlström