Terminens tema:

Undervisningsfilmer

den . Träffar: 209

Denna sida samlar instruktiva filmer

Modern psykologisk forskning

1) Hur vi konstruerar känslor

Emotionella uttryck är unika och personliga

Människan är som andra djur

2) Ihopdragningen är skyddet - för alla

Överlevnadsmekanismer är ändamålsenliga

Om det blir för mycket eller/och för länge

1

Dra ihop dig ännu mer - medvetet

2

Räta ut dig kontrollerat, dvs. tvärtom med antagonister

3

Vrid eller rotera - i midjan eller huvudet - eller båda

Anatomi

3) Bassängen

4) Korsbenet - det heliga

5) Bäckenet!!

6) Den viktiga höften

7) Nyckelbenet

8) Bröstbens-revbens-nyckelbens leder

9) Manschetten! - aj aj aj

10) Biceps, en bov i dramat "ont i axeln"

11) En schematisk film om skuldergördeln

12) Den komplexa skuldran

13) Armar utåt sträck!

14) Brösthuset

Den komplexa gången

Gånganalys

Gångcykeln kan delas in i tre faser

1

Stödfas på bakre benet

2

Svängfas

3

Tyngdöverföring i sidled

Fötter är svåra att förstå

Fotvalvet

Fotens rörelser är mer än böj & sträck

Detta är en viktig lite förklaringsfilm. Nog kan urvalet av elever jag träffat sedan 1991 sägas inte vara representativt men det du ser i filmen är inte allmän kunskap.

Och ändå är det det som gör oss till människor, sättet som foten har formats under en lång evolution.

När vi ersätter funktionen med fotbäddar är det en korregering. Det är inte gratis. Det påverkar allt eftersom fotens funktion är både genial och komplex.Vill du förbättra hur du använder foten (dig själv inklusive ditt känsloliv) behöver du tålamod och inte vara för ivrig. 

Minns att foten är hjärnans andra ända. Tar du på foten tar du på hjärnan.

En kuplett från 1920-talet

Bättre och bättre dag för dag

Émile Coué och Moshe Feldenkrais

Émile Coué var mycket välkänd i början på förra seklet.  Moshe Feldenkrais läste hans bok om Autosuggestion, blev fascinerad och tig starkt intryck. Han översatte den till hebreiska och la till två kapitel där han utvecklar sina egna ideér i kombinations med Coués. Han gav ut den 1929 och i nyutgåva 1977 (efter pedagog utbildningen i San Fransisco) De två kapitlen blev översatta till engelska 2010 och finns publicerades  i boken Thinking and Doing

Det är inte Viljan som styr utan föreställningen

Coué & självsuggestion

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre

Autonomi

Att korrigera är inte korrekt

Gör upp med föreställningen om att vara fel.

Människor lever liv som är drabbande på olika sätt, och när de söker för obehag och smärta "vet de" och uttrycker ofta att  de har "dålig hållning". Det är en ingång men kan även vara ett hinder. Särskilt när det påverkar självkänslan och självförtroendet.

Feldenkrais representerar ett icke normativt förhållningssätt. Det icke normativa är inte förutbestämt eller föreskrivande och definieras inte hur du ska vara och göra utifrån en förutfattad uppfattning och värdering.

 Det som vi vanligen lägger i begreppet "rätt och korrekt" är inte verksamt i en feldenkrais process.

Abstraktion inte illusion

Kartan är inte territoriet

Alfred Korzybski

Alfred Korzybski skrev 1933:

"A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to the territory, which accounts for its usefulness"

 

Moshe Feldenkrais talar om Hur:et i feldenkraispedagogiken

Det finns mycket inspelningar från MF's undervisningar och utbildningar.

Han är ingen guru för  mig och jag talar och skriver inte om honom som Moshe lika lite som jag säger Albert eller Isaac men han var genial i den metod han utvecklade. Jesus och Muhammed tilltals med förnamn, Einstein & Newton gör det inte.

Det allra allra svåraste är att ta det han säger  på allvar men detta är nycklar till framgång.


IFF är den Internationella Feldenkrais Federationen som förvaltar hans kulturella arv och som pytsar ut det i enlighet med hans broders barns önskningar, han fick inga egna.  

Involve your entire being

Be aware when learning

On learning, compulsion and choice

Work skilfully not hard when learning

Learned skills can be done in many ways

Working on and tending to one side to improve ability

Feldenkrais practice and scientific knowledge

Image