Förberedelser för att öva hemma

den . Träffar: 3823

Den inspelade lektionen börjar med en kort introduktion.

Jag föreslår att du lyssnar på den redan där du kommer att utföra lektionen det vill säga liggande på golvet på en bekväm och varm plats. Du kan använda en matta eller filt som underlag. Jag använder ullmattor 1 meter x 2 meter.

Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil och hård platta i lagom höjd. Inte mer. En bok går också bra. Kanske behöver du inledningsvis även andra stöd. Använd det du behöver – men fundera på om du kan ta bort något varefter lektionen framskrider.

De flesta eleverna kommer regelbundet och vi börjar lektion med deltagarnas frågor & ett samtal med en återknytning till tidigare lektioner eller deras processer. Dessa samtal är inte inspelade. Det är möjligt att jag anspelar på dessa samtal under lektionen gång.

Scanning

Under den inledande delen brukar deltagarna ligga raklånga på golvet för att scanna av hur relationen i kroppens olika delar förhåller sig till omgivningen, det vill säga golvet och rummet. En ryggliggande positionen motsvarar den stående människan. Det är neutralläget och en vanlig position för utvärderingen av förändring i den egna organisationen allt eftersom lektionen fortskrider. Det är önskvärt att scanna med benen utsträckta men självfallet måste hänsyn tas till var och en och då är stöd av fötterna och bäckenet bakåt tippat ett alternativ. Det är nödvändigt att kunna scanna sig själv samtidigt som man pratar eller lyssnar eller är aktiv på annat sätt. Detta är en aspekt av en ökad medvetenhet.

Det är önskvärt att du scannar dig själv under dagen. du kan stanna upp för att göra det i sittande, stående, gående eller vad det nu är som pågår. Eller så scannar du som en obemärkt bakgrundsaktivitet. Detta är en del av lärandet och brukar ske naturligt, det dyker upp i tanken.

Läs mer i artikeln: Instruktioner hur du övar och lär med ATM  HÄR


Hjärnplasticitet stimuleras av följande:

God sömn. Ta tupplurar & vilopauser.

Välj att ändra dina minnen.

Motionera regelbundet.

Mat har effekter på hjärnans hälsa, välj livsmedel med kvalité.

Vad vi tänker & vad vi fokuserar på förändrar hjärnan.

Ensamhet är förfärligt för immunförsvaret, vårda dina relationer.

Stärk immunförsvaret genom att visa empati.

Tro på din förmåga till extraordinära upplevelser.

Vet att djur är långt mer intelligenta än de flesta forskare inser.

Intelligens finns i naturens alla organismer - djur, växter, till och med i celler och mikrober.

Ta dig tid att vandra i naturen.

Förstå dina valmöjligheter, trots vana & tvång.

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (pg xi)

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais