Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Tänk kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Lär mer  via denna Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF's bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2017

den . Träffar: 4694

Tema: Kontroll eller styrning

Terminens lektioner inleds med ett fokus på andningsfunktion. 
En ökad förståelse för anatomi & fysiologi underlättar.

Här är en Länk[+] om hur gasutbytet sker och bland annat att vänster lunga är mindre än den högra lungan. 

Du ser att det finns många filmer på YouTube!

Inspelade lektioner:

Lektion 1  ID 170112 Tema: Andning AY 17 Länk[+]

Lektion 2  ID 170119 Tema: Räkna på utandningsfasen enligt Stough Länk[+]

Lektion 3  ID 170126 Position: Rygg & magläge Tema: Rytmisk andning AY 180 [#1] Länk[+]

Lektion 4  ID 170202  Position: Varierande Tema:Tår under fotsulan Länk[+]

Lektion 5  ID 170209 Position: Höger sida Tema: Rytmisk andning AY186 [#3] [Vänster sida] Länk[+]

Lektion 6  ID 170215 Tema:Vrida ryggraden med rytmisk andning AY 188 [ #5] Länk[+]

Lektion 7  ID 170223 Tema: Variation av lektion fem ATM boken Länk[+]

Lektion 8  ID 170309 Position: Fyrfota Tema: Lyfta huvudet på alla fyra AY 57 Länk[+]

Lektion 9  ID 170315 Position: Fyrfota Tema:Tyngdöverföring på händer, knän & fötter Länk[+]

Lektion 9B  ID 170316 Position: Fyrfota Tema: Introduktion till krypning för vuxna Länk[+]

Lektion10  ID 170322 Position: Fyrfota Tema: Korsa mittlinjen i fyrfota Länk[+]

Lektion 11 ID 170330 Position:Ryggläge Tema: Via foten till motsatt hand Haraldsheim mars 17[ Länk+]

Lektion 12 ID 170406 Position:  RygglägeTema: Nyckelben Länk[+]

Lektion 13 ID 170420 Position: Rygg & sidorTema: Huvudlyft Länk[+]

Lektion 14 ID 170427 Position: Sittande  på trässtol med ryggstöd Tema: Bukkontroll fr Starka Jaget sid 219 Länk[+]

Lektion 15 ID 170504 Position: Ryggläge Tema: Koordination höger & vänster öga Länk [+]

Lektion 16 ID 170511 Position: Sittande på trästol med ryggstöd Tema: Hänga på stolen Länk [+]

Lektion 17 ID 170518 Position: Sittande på trästol med ryggstöd Tema: Detaljerad urtavla på stol Länk [+]

Lektion 18 ID 170601 Position: Ryggläge Tema: Fem linjer Länk [+]

 

 

Tags: ATM SoundCloud ATM terminsvis Spotify iTunes

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl